Cursussen

De werkgroep cursussen verzorgt jaarlijks een aantal cursussen over natuur en duurzaamheid. Bij deze cursussen voor volwassenen (voor kinderactiviteiten zie werkgroepen kinderactiviteiten en scholen) ligt het accent vooral op zien, doen, beleven en genieten!

De meeste cursussen bestaan uit boeiende buitenlessen/excursies aangevuld met kleinschalige lesavonden in de Sleutelbloem. Over het algemeen zijn de aangeboden cursussen kort en laagdrempelig. Over welk onderwerp zou jij weleens een cursus willen volgen? Laat het ons weten.

Aanmelden voor cursussen? Vragen over cursussen?

Coördinator
Ine Troelstra, telnr 06-4826 0698
e-mail: cursusteam@ivnheezeleende.nl

Werkgroep
Samenstelling cursusteam

  • Henk van der Kruijs
  • Ine Troelstra
  • Trineke Hofstra
  • Corrie Vincent

Vacature
Momenteel hebben wij een vacature voor het cursusteam. Heb je belangstelling neem dan contact op met onze coördinator. Voor meer informatie hierover zie bij “Vacatures”.

Terugblik
Al ruim veertig jaar organiseert IVN Heeze-Leende cursussen op gebied van natuureducatie (in 2018 vierden de cursuswerkgroep dit jubileum door de bouw van educatieve insectenhotels.

Welke onderwerpen kwamen zoal aan bod? Te veel om op te noemen! Gewilde cursussen die geregeld terugkeren zijn bijvoorbeeld: een vogelcursus, paddenstoelencursus of een cursus natuurfotografie.

Onze meest uitgebreide ‘natuurcursus’ (vroeger groencursus) is ook meteen de vaakst terugkerende en meest populaire cursus. Weten hoe dat in zijn werk gaat?

Lees dan ons verslag van de Natuurcursus 2019

Terugblik vorige cursussen:

Terugblik cursus digitale natuurfotografie 2018

Terugblik cursus Wilde Bijen 2018

​​