Natuurbeheer

De groep verricht vrijwillig onderhoud in de natuur t.b.v. Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Bosgroep Zuid en particulieren. Activiteiten zijn o.a. wilgen knotten, onderhoud houtwallen en poelen, plaggen van heide, verwijderen van berkenopslag en zelfs heggen vlechten.

Natuurbeheer: ontspanning door inspanning!
Ook dit jaar gaan we verder met onze activiteiten o.a. bestaande uit zagen, hakken en graven. Speciaal iets voor degenen die de handen uit de mouwen willen steken. Iedereen kan en mag meedoen met de werkgroep, ook al is het maar voor één of meerdere keren. Wel is het belangrijk om je even aan te melden bij de contactpersoon. De werkgroep is in het seizoen iedere 14 dagen op zaterdagmorgen actief. Het seizoen loopt in principe van september tot maart. De groep werkt van ca 9.00 tot 12.00 uur en zorgt voor gereedschap en handschoenen. In overleg met de boswachters wordt een werkprogramma opgesteld. In de specifieke oproep per werkochtend neemt de coördinator een gedetailleerde locatie-/routeomschrijving resp. Google maps op.

Meedoen?
Extra werkers zijn van harte welkom! Het werkprogramma voor het najaar staat hieronder. Iedereen is welkom om een keer mee te werken; wij zorgen voor gereedschap en handschoenen. Meld je even aan bij Theo Sonnemans. Een week voor uitvoering volgt een gedetailleerde oproep per e-mail aan de leden van de werkgroep met meer details over locatie en werkzaamheden. Deze aankondiging komt ook steeds op de website onder “Activiteiten”.

Brochure
brochure Natuurbeheer

Coördinator
Theo Sonnemans, tel. 040-226 5689
e-mail: 
natuurbeheer@ivnheezeleende.nl

Programma Natuurwerkgroep
Programma Werkgroep Natuurbeheer 2023-2024