PR & Communicatie

De werkgroep PR & Communicatie is verantwoordelijk voor het afdelingsblad (“Het Groene Blaadje”), de website, de PR, voorlichting en propaganda, het maken van persberichten, brochures, etc.
Contactpersoon:
Ruud Krielaart, tel. 06-1043 5830 e-mail: pr@ivnheezeleende.nl

Het Groene Blaadje

Dit is het afdelingsblad van IVN Heeze-Leende. Het blad geeft informatie over onze afdeling en over natuur en milieu in het algemeen.
Redacteur: Klaasje Douma e-mail: hetgroeneblaadje@ivnheezeleende.nl

Digitale Nieuwsbrief

Regelmatig komt er een digitale nieuwsbrief met actuele informatie. Wil je de digitale nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar pr@ivnheezeleende.nl.

Redacteur: Ruud Krielaart, e-mail: pr@ivnheezeleende.nl

Website

De website wordt up-to-date gehouden met informatie over de afdeling en activiteiten die worden georganiseerd. Webmaster: Anne Groenewegen, e-mail: webmaster.heeze.leende@ivn.nl