Crowdfunding

IVN START ACTIE VOOR AMFIBIEENTUNNELS

IVN Heeze-Leende is een geld inzamelingsactie gestart voor amfibieëntunnels onder de Somerenseweg in Heeze. Zij wil minimaal 1 tunnels financieren. Kosten 30.000 euro per tunnel. Om het geld bijeen te brengen worden de inwoners van onze gemeente benaderd. Verder ook het lokale bedrijfsleven en diverse organisaties.

Ieder voorjaar trekken veel kikkers, padden en salamanders de Somerenseweg in Heeze over. Ze gaan van hun overwinteringsgebied bij de Lange Bleek naar de vennen op de Strabrechtse heide waar ze zich voortplanten. Niets of niemand kan ze tegenhouden, ook het aanstormende verkeer niet. Tot rampzalige gevolgen! Vele worden geplet onder de autobanden.

Om dat te voorkomen is een aantal vrijwilligers in de periode van eind januari tot half april dagelijks op pad op de amfibieën de weg over te helpen. Daarvoor worden schermen geplaatst waar de beestjes langs kruipen tot ze in emmers vallen die daarvoor ingegraven zijn. Dat is het moment dat de vrijwilligers in actie komen: ze dragen de emmers naar de overkant en laten de amfibieën weer vrij. Waarna ze vrolijk hun tocht vervolgen.

Dat overzetten is natuurlijk een heel karwei. Iedere ochtend vroeg die gevaarlijke weg oversteken met emmers in de hand. Is er dan geen betere oplossing? Jawel, een permanente verbinding door middel van tunnels. Maar dat is heel kostbaar! Er zijn zeker 7 à 8 tunnels nodig en iedere tunnel kost 30.000 euro.

Gemeente Heeze-Leende en provincie Noord-Brabant nemen enkele voor hun rekening, maar zeker niet voldoende. Daarom is IVN Heeze-Leende samen met Staatsbosbeheer een geld inzamelingsactie gestart om minimaal 1 tunnel te financieren.

Help de amfibieën veilig naar de overkant en steun onze actie! U kunt doneren op rekening NL22 RABO 0338 5315 99 ten name van IVN Afd. Heeze-Leende.