Natuurouder op school

Rol en plaats in de organisatie
Een natuurouder is verbonden aan één school. IVN Natuurouders helpen de leerkracht bij de uitvoering van de activiteiten. De natuurouder stelt zich op de hoogte van de manier waarop natuur- en milieueducatie op de school vormgegeven wordt, weet welke onderwerpen gedurende een bepaald schooljaar aan de orde komen, welke methodes daarbij worden gebruikt en bij welke activiteiten assistentie nodig is.

Werkwijze
De natuurouder gaat (eventueel met hulp van andere ouders) met de kinderen, onder leiding van de leerkracht, op weg om zaken in de natuur en het milieu te onderzoeken. Dit betekent niet dat de natuurouder alles moet weten en kennen. Het belangrijkste is dat natuurouders de verwondering en interesse van de kinderen aanwakkeren.

Wat doet een natuurouder?
Een natuurouder

Voor voorbeelden van natuuractiviteiten. Herfstwandeling Dirk Hezius

Hoe word je natuurouder?
Wij adviseren om de cursus IVN Natuurouder te volgen voordat je aan de slag gaat al natuurouder. Deze (laagdrempelige) cursus van enkele dagdelen zorgt ervoor dat je over voldoende inzicht, vaardigheden en kennis beschikt om de ondersteunende rol van natuurouder goed te kunnen vervullen. Met de cursus verwerft de natuurouder praktische kennis en praktisch inzicht in: