Gentiaanblauwtje

De groep inventariseert eitjes afgezet door het gentiaanblauwtje op de klokjesgentiaan. Wij houden tellingen op de Strabrechtse Heide. De uitslag van de ei-tellingen zijn bestemd voor de Vlinderstichting en Staatsbosbeheer

Onderzoekgebied
De resultaten van dit onderzoek geeft na enige jaren een indicatie over het voorkomen van deze zeer kwetsbare soort in het onderzoek gebied.

De kwetsbaarheid komt voort uit het feit, dat de vlinder, die een kleine actieradius heeft, afhankelijk is van het voorkomen van de klokjesgentiaan die op zijn beurt weer specifieke eisen stelt aan het gebied. Bovendien is voor de ontwikkeling en het overleven van de rups in het gebied ook nog een specifieke mierensoort nodig. Uiteraard houden wij ons ook bezig met het bestuderen van deze ingewikkelde overlevingstrategie.

Meedoen?
De werkgroep bestaat momenteel uit vier personen en kan nog wel wat aanvulling gebruiken.

Coördinator
Leo van Bossum, tel. 040-226 3124
e-mail: gentiaanblauwtje@ivnheezeleende.nl