Word natuurouder op school

Het is belangrijk en leuk dat kinderen niet alleen in de klas, maar juist ook buiten kennis kunnen maken met natuur en milieu. Het wordt voor leerkrachten eenvoudiger en prettiger om met een klas naar buiten te gaan als ze hierbij extra hulp krijgen van natuurouders.

Wat is een natuurouder?

Een natuurouder is iemand die, op vrijwillige basis, op basisscholen meedenkt met de leerkracht en helpt bij de uitvoering van natuureducatie in de groep van hun kind(eren). Ze geven zelf geen les, het is een vorm van ouderparticipatie.

Waarom zijn natuurouders nodig?

Waardevolle en leuke onderdelen van natuur- en milieueducatie in het basisonderwijs vergen vaak een intensieve begeleiding. Leerkrachten kunnen hier de hulp van (groot)ouders goed gebruiken. Zo zorgen natuurouders ervoor dat de drempel om naar buiten de natuur in te gaan wordt verlaagd!

Rol en taken

Een natuurouder is verbonden aan één school. IVN Natuurouders helpen de leerkracht bij de uitvoering van de activiteiten. De natuurouder stelt zich op de hoogte van de manier waarop natuur- en milieueducatie op de school vormgegeven wordt, weet welke onderwerpen gedurende een bepaald schooljaar aan de orde komen, welke methodes daarbij worden gebruikt en bij welke activiteiten assistentie nodig is.

Werkwijze

De natuurouder gaat (eventueel met hulp van andere ouders) met de kinderen, onder leiding van de leerkracht, op weg om zaken in de natuur en het milieu te onderzoeken. Dit betekent niet dat de natuurouder alles moet weten en kennen. Het belangrijkste is dat natuurouders de verwondering en interesse van de kinderen aanwakkeren.

Wat doet een natuurouder?

Een natuurouder

Voor voorbeelden van natuuractiviteiten. Herfstwandeling Dirk Hezius

Hoe word je natuurouder?

Wij adviseren om de cursus IVN Natuurouder te volgen voordat je aan de slag gaat al natuurouder. Deze (laagdrempelige) cursus van enkele dagdelen zorgt ervoor dat je over voldoende inzicht, vaardigheden en kennis beschikt om de ondersteunende rol van natuurouder goed te kunnen vervullen. Met de cursus verwerft de natuurouder praktische kennis en praktisch inzicht in:

Contactpersonen: Betty van Zijl en Ineke Thijs

Mocht je geïnteresseerd zijn of heb je vragen, mail dan gerust naar natuurouders@ivnheezeleende.nl