Scholenwerk

IVN Heeze-Leende wil graag een steentje bijdragen aan natuureducatie op de basisscholen van onze gemeente. Dit doen wij niet langer door aan scholen projecten aan te bieden, waarbij onze schoolgidsen samen met leerkracht en leerlingen buiten op een speelse manier de natuur gingen ontdekken en beleven. Deze manier van werken was intensief en vereiste een flink aantal opgeleide schoolgidsen. Bovendien sloot het aanbod niet meer goed aan bij de huidige lesmethoden.

Wij zijn daarom overgeschakeld op een andere manier van werken, met natuurouders. Wij betrekken nu ouders bij natuureducatie in de groep(en) van hun kind(eren) op school. Deze ouders bieden we de mogelijkheid om een cursus Natuurouders te volgen.

Ons doel is hetzelfde gebleven: meer natuureducatie in de klas, maar vooral meer natuurbeleving buiten in de natuur, het mooiste leslokaal van de wereld! Het IVN Scholenwerk ondersteunt natuurouders en de school hierbij, biedt niet langer actief projecten aan via schoolgidsen. Waar vroeger het accent lag op bijdragen in de natuureducatie ligt nu het accent op een ondersteunende rol in de natuureducatie. De input hierop vanuit de scholen en de natuurouders is hierbij van elementair belang.

De gemeente Heeze-Leende en Rotary Strabrecht hebben door een financiële donatie mogelijk gemaakt dat er een mooi materialenpakket aangeschaft kon worden waarmee natuurouders en scholen aan de slag kunnen. Hierbij kunnen zij uiteraard nog steeds gebruik maken van de ideeën en het materiaal dat gebruikt werd binnen de projecten. Voor meer informatie hierover: contact op met één van de coördinatoren.

De Scholenwerkgoep wil altijd meedenken bij specifieke vragen vanuit de school. Er is immers heel wat expertise te vinden bij onze schoolgidsen.

Coördinatoren
Wilhelmien van de Paal en José Verbeek
e-mail: 
scholenwerk@ivnheezeleende.nl

Brochure Scholenwerk 2024