Het Groene Blaadje

Het ledenblad Het Groene Blaadje wordt éénmaal per kwartaal gepubliceerd. Het wordt gratis verzonden aan alle leden en donateurs. Verder gaat het blad naar de plaatselijke media en naar een aantal relaties. Ook het gemeentebestuur en de gemeenteraad blijven door middel van Het Groene Blaadje op de hoogte van de activiteiten van IVN Heeze-Leende.

Leden kunnen aangeven of ze het Groene Blaadje op papier of digitaal willen ontvangen (of beide). Dit kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@ivnheezeleende.nl

Redactie

e-mail: hetgroeneblaadje@ivnheezeleende.nl

De laatste nummers kunt u ook downloaden

Het Groene Blaadje 161

Het Groene Blaadje 160

Het Groene Blaadje 158