Het Groene Blaadje

Het ledenblad Het Groene Blaadje wordt éénmaal per kwartaal gepubliceerd. Het wordt gratis verzonden aan alle leden en donateurs. Verder gaat het blad naar de plaatselijke media en naar een aantal relaties. Ook het gemeentebestuur en de gemeenteraad blijven door middel van Het Groene Blaadje op de hoogte van de activiteiten van IVN Heeze-Leende.

Redactie

e-mail: hetgroeneblaadje@ivnheezeleende.nl

De laatste nummers kunt u ook downloaden

Het Groene Blaadje 160

Het Groene Blaadje 158

Het Groene Blaadje 157