Amfibieën

De Amfibieënwerkgroep houdt zich bezig met het inventariseren (en zo nodig beschermen) van amfibieën. Naar gelang de leefwijze van de verschillende amfibieën is de groep actief in het tellen ervan. Verder is de werkgroep actief bij het overzetten van amfibieën over de lokale provinciale weg.

Het gaat om de volgende soorten:

Heikikkers
De heikikkers worden geteld in de paartijd in het voorjaar als de mannetjes blauw zijn en in het water te vinden zijn bij hun vrouwtjes. Dan gaan de tellers er overdag op uit als de zon schijnt.

Rugstreeppadden
De rugstreeppadden op de Strabrechtse heide zijn van het voorjaar tot aan het najaar nogal makkelijk te tellen, maar dan in het donker. Daarom zijn er af en toe nachttellingen, liefst met een grote groep tellers zodat we de hele hei in één keer bestrijken.

Salamanders
Salamanders worden o.a. geteld met behulp van fuiken. Deze worden nog net voor het donker in de poelen geplaatst en ’s morgens vroeg weer eruit gehaald.

Boomkikkers
De werkgroep helpt Brabants Landschap bij hetherintroductieproject voor boomkikkers door geregeld te gaan inventariseren. In het voorjaar, in de paartijd, is men ’s avonds actief om roepende mannetjes te tellen. In de zomer wordt er af en toe bij mooi weer overdag gezocht naar boomkikkertjes die ondanks hun schutkleur met een beetje oefening goed te vinden zijn in het struweel rond de poelen.

boomkikker

Enkele activiteiten:

Assistentie verlenen bij evacuatie
Als er grootscheepse werkzaamheden zijn op de hei waardoor er amfibieën dreigen te sneuvelen werken we samen met om de beestjes (rugstreeppadden, kikkers, salamanders en hagedissen) op tijd te evacueren

Fuiken bekijken
De Amfibieënwerkgroep is weer op pad geweest om de inhoud van fuiken te bekijken. De fuiken worden gezet om salamanders te tellen. Op de foto bekijken wij de leden van de amfibieënwerkgroep de salamanders in één van de poelen op de Strabrechtse Heide. We hadden een mooie vangst met veel kleine watersalamanders en alpenwatersalamanders. Deze soorten zijn weer teruggekeerd naar hun voortplantingswater.

flikken bekijken

Amfibieën overzetten
Ieder voorjaar is een grote groep vrijwilligers (waaronder veel leden van de amfibieënwerkgroep) enkele weken in touw om salamanders, kikkers en padden over te zetten over de drukke Somerenseweg. Dit gebeurt handmatig, dus met emmers, die over een lengte van 400 meter zijn ingegraven en waarin de amfibieën opgevangen worden. Iedere ochtend worden ze gedurende 6 weken naar de overkant van de weg gebracht en daar vrijgelaten. Bij de jaarlijkse trek van de amfibieën verplaatsen deze zich van hun winterverblijf bij de Lange Bleek naar hun voortplantingsgebied op de Strabrechtse heide.

Tunnels voor amfibieën
In het voorjaar van 2023 is een crowdfundingsactie gestart om een permanente verbinding aan te brengen tussen de beide natuurgebieden. Ravon heeft berekend dat er 8 à 10 tunnels nodig zijn om het hele traject af te dekken. De inzamelingsactie onder de lokale bevolking en het bedrijfsleven heeft tot nu +/- 3 tunnels opgeleverd, de gemeente Heeze-Leende en de provincie Noord-Brabant financieren minimaal 4 tunnel

Wil je een keer kennis maken met de werkgroep, meehelpen met het inventariseren of met het overzetten van amfibieën, neem dan contact op de coördinator. Je hoeft geen lid te zijn van het IVN, je kan gewoon een keer vrijblijvend mee.

Coördinator
Eelco Hoogendam, tel. 040-226 6428
e-mail: amfibieen@ivnheezeleende.nl

Brochure

brochure Amfibieën

Eindverslag amfibietrek Somerense weg 2024

Een val voor amfibien en wat mee kwam 2019-2024