Amfibieën

Deze werkgroep houdt zich bezig met het inventariseren (en zo nodig beschermen) van amfibieën. Naar gelang de leefwijze van de verschillende amfibieën is de groep actief in het tellen ervan.

Heikikkers

De heikikkers worden geteld in de paartijd in het voorjaar als de mannetjes blauw zijn en in het water te vinden zijn bij hun vrouwtjes. Dan gaan de tellers er overdag op uit als de zon schijnt.

Rugstreeppadden

De rugstreeppadden op de Strabrechtse heide zijn van het voorjaar tot aan de najaar nogal makkelijk te tellen, maar dan in het donker. Daarom zijn er af en toe nachttellingen, liefst met een grote groep tellers zodat we de hele hei in één keer bestrijken.

Salamanders

Salamanders worden o.a. geteld met behulp van fuiken. Deze worden nog net voor het donker in de poelen geplaatst en ’s morgens vroeg weer eruit gehaald.

Evacuatie

Als er grootscheepse werkzaamheden zijn op de hei waardoor er amfibieën dreigen te sneuvelen werken we samen met Staatsbosbeheer om de beestjes (rugstreeppadden, kikkers, salamanders en hagedissen) op tijd te evacueren.

Boomkikkers

De werkgroep helpt Brabants Landschap bij het herintroductieproject voor boomkikkers door geregeld te gaan inventariseren. In het voorjaar, in de paartijd, is men ’s avonds actief om roepende mannetjes te tellen. In de zomer wordt er af en toe bij mooi weer overdag gezocht naar boomkikkertjes die ondanks hun schutkleur met een beetje oefening goed te vinden zijn in het struweel rond de poelen.

Fuiken bekijken

in de fuik kijken

De Amfibieënwerkgroep is weer op pad geweest om de inhoud van fuiken te bekijken. De fuiken worden gezet om salamanders te tellen. Op de foto bekijken wij de leden van de amfibieënwerkgroep de salamanders in één van de poelen op de Strabrechtse Heide. We hadden een mooie vangst met veel kleine watersalamanders en alpenwatersalamanders. Deze soorten zijn weer teruggekeerd naar hun voortplantingswater.

 

 

Wil je een keer kennis maken met de werkgroep, meehelpen met het inventariseren of met het overzetten van amfibieën, neem dan contact op de coördinator. Je hoeft geen lid te zijn van het IVN, je kan gewoon een keer vrijblijvend mee.

Coördinator

Eelco Hoogendam tel. 040-226 6428 e-mail: amfibieen@ivnheezeleende.nl

Brochure

brochure Amfibieën