Bomen

De bomenwerkgroep wil meer over bomen en struiken leren tijdens wandelingen. Er wordt zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied gewandeld. De wandelingen vinden iedere maand plaats, meestal op zaterdagmorgen, soms op een avond. De bomengroep is in eerste instantie een kijkgroep. Wij willen genieten van de bomen en de struiken in onze omgeving. Daarnaast wordt er ook wel “gewoon” gewerkt in de vorm van inventarisaties.

Inventarisatie
De groep brengt waardevolle bomen, heesters en landschapelementen in kaart t.b.v. de uitvoering van het gemeentebeleid. Hiertoe inventariseren en fotograferen wij alle vrijstaande en karakteristieke bomen in de gemeente. Bijzondere aandacht gaat naar solitaire bomen in het buitengebied. De monumentale en waardevolle bomen worden verwerkt in de gemeentelijke bomenlijst.

Oproep aan alle inwoners van Heeze, Leende en Sterksel
Het is ons opgevallen dat ook in particuliere tuinen vaak zeer interessante bomen staan. Het zou best kunnen zijn dat je als eigenaar van deze boom graag eens wat informatie daarover zouden willen ontvangen. Stuur daarom, een berichtje aan de contactpersoon en wij komen graag je boom eens bekijken en ontvang je gratis voorlichting. Wij hebben enkele zeer deskundigen in onze werkgroep.

Wil je een keer mee met de wandelingen van de bomenwerkgroep of meehelpen met inventariseren, neem dan contact op de coördinator. Je hoeft geen lid te zijn van het IVN, je kan gewoon een keer vrijblijvend mee.

Coördinator
Vacature
e-mail: bomengroep@ivnheezeleende.nl

Brochure
brochure Bomenwerkgroep