Vrijwilligers werven

Op 17 juli 2019. vond er in Archeologisch depot De Vondst te Heerlen een masterclass plaats 'Vrijwilligers werven', gegeven door Niels van Weert van Team Sportservice.
Team Sportservice ontwikkelde een succesmethode 'Méér Vrijwilligers in Kortere Tijd' (MVKT) om de strijd aan te gaan met het vrijwilligerstekort bij sportverenigingen. Deze methode leverde de afgelopen 10 jaar bij ruim 1800 verenigingen meer dan 80.000 vrijwilligers op.
De methode blijkt niet alleen bij sportverenigingen succesvol te zijn maar ook bij andere verenigingen die werken met vrijwilligers.   
Aan de masterclass in Heerlen namen, buiten alle andere deelnemers, ook zo'n 10 IVN'ers deel. 
De masterclass was onderdeel van een Inspiratiebijeenkomst Archeologiedagen 2019, georganiseerd door de Provincie Limburg en De Vondst.
Bij deze 3 bijlagen met de tips en de adviezen die tijdens de masterclass besproken werden. 

Het Team Sportservice heeft IVN toestemming gegeven om hun tips en adviezen beschikbaar te stellen.

Bij deze de 3 bestanden:

succesvol vrijwilligers werven

tips vrijwilligersbehoud

vrijwilligersbeleidsplan