Beleid & Organisatie
zaterdag17nov2018

Wijzigingen binnen de werkgroep DKV


De werkgroep Districtskadervorming (DKV) organiseert workshops, trainingen en uitwisselingsbijeenkomsten.
Twee leden hebben aangegeven per 1 januari een stapje terug te willen doen.
Tineke de jong verlaat de werkgroep en Peter Schouten stopt na 11 jaar als voorzitter.

tineke
Peter Schouten bedankte Tineke de Jong voor haar onbeschrijfbare inzet.
Arie Boersma bedankte op zijn beurt Peter Schouten voor de wijze waarop hij de werkgroep sturing heeft gegeven.