Insecten
maandag19mrt2018

Insectencursus Midden Limburg

witjeIn regio Midden Limburg wordt een korte basiscursus libellen, dagvlinders en sprinkhanen voor beginners georganiseerd. In deze basiscursus wordt een introductie gegeven in het leven van deze soortgroepen en een eerste aanzet tot het herkennen van de families en soorten.
Met de aangereikte kennis kan de cursist daarna zelf aan de slag om met zelfwerkzaamheid de kennis verder uit te breiden.
De cursusleider is Jan Slaats van IVN Meijel
De cursus bestaat per soortgroep uit een avond theorie en de zondag daarna een morgen in het veld. De lokatie van de buitenles wordt op de theorieavond bekend gemaakt.

De cursusdata zijn:
Libellen theorie: 24/5 en praktijk 27/5
Dagvlinders theorie 21/6 en praktijk 24/6
Sprinkhanen theorie 16/8 en praktijk 19/8

Locaties voor de theorie avonden zijn:
24/5 Tomveld 2, Meijel;
21/6 en 16/8 Kloosterstraat 12, Helden.

Tijden theorie van 19:30 uur tot 22:00 en praktijk van 9:00 tot 12:00 uur.

De kosten van de cursus bedragen €15,- per persoon, dit is inclusief koffie en thee op de cursusavond.

Het maximale aantal deelnemers bedraagt 25.
Deelname is in volgorde van aanmelding en betaling.

Aanmelden en informatie: Ria Nabben email: pr@ivnhelden.nl

Cursusgeld over te maken op rek. nr.NL54RABO01419269.61 t.n.v. IVN Helden o.v.v. Naam en aantal personen die deelnemen