Biodiversiteit
vrijdag04okt2019

‘Drinkable Rivers’

‘Drinkable Rivers’
Waterschap Limburg doet mee aan het initiatief ‘Drinkable Rivers’ van Li An Phoa. Zij schrijft:

“We hebben jouw hulp nodig: word een onderzoeker voor Drinkable Rivers en monitor de waterkwaliteit van jouw lokale rivier of beek. Je bent onderdeel van een initiatief door heel Europa om beter voor onze rivieren te zorgen. Samen kunnen we rivieren weer drinkbaar maken.

Drinkable Rivers wil mensen hun rivier weer laten ervaren. Door de ervaring en het bewustzijn over de waarde van schone natuurlijke water te laten groeien, zal ook de liefde en zorg voor de rivier groeien. Dit jaar is ons doel om inzicht te krijgen in de waterkwaliteit van Europese rivieren en we hopen honderden en misschien zelfs duizenden mensen te betrekken bij hun rivier en de natuur daar omheen.” 

Waterschap Limburg steunt dit graag. We zijn een zogenaamde ‘hub’, waar meetsetjes voor waterkwaliteit uitgeleend worden. We hebben de setjes en bijbehorende handleiding reeds binnen. We verzorgen ook de registratie en opslag van de gevonden gegevens. Met name in oktober vind er een meetcampagne plaats waarbij zoveel mogelijk metingen verricht kunnen worden.

Als ‘hub’ ben ik op zoek naar een aantal personen binnen IVN die ik kan instrueren hoe de metingen verricht moeten worden. Deze personen kunnen dan bij reeds geplande waterrijke IVN excursies, als extra activiteit, waterkwaliteitsmetingen verrichten voor eigen bewustwording en het drinkable rivers project.

Voor aanmelding, reacties of vragen graag contact opnemen met Jeroen van Mil, mailadres:   j.vanMil@waterschaplimburg.nl

Kennen jullie mogelijk geïnteresseerden, stuur dit berichtl naar hen door en ook graag naar jullie achterban. 

Drinkable Rivers’ flyerDrinkable Rivers’ poster