Beleid & Organisatie
zaterdag12jan2019

Ben jij de nieuwe Regiovertegenwoordiger van IVN Regio Maas & Mergelland?

De afgelopen 4 jaar is Jacques Seezink van IVN Vijlen-Vaals Regiovertegenwoordiger van IVN Regio Maas & Mergelland geweest. Zijn termijn is overschreden en hij stopt per 1 januari 2019. De Regio Maas & Mergelland telt 10 afdelingen en vergadert twee keer per jaar. De Regiovertegenwoordiger vertegenwoordigt deze afdelingen in de Landelijke Raad en in het District Limburg, die beiden vier keer per jaar vergaderen.
 
De IVN-afdelingen van Nederland zijn statutair verenigd in regio’s. De Regiovertegenwoordigers vormen de Landelijke Raad en stellen o.a. het beleid vast. In Limburg hebben we daarnaast ook nog een District Limburg. Het District Limburg faciliteert en ondersteunt de vijf Limburgse regio’s (Noord, Midden, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maas & Mergelland). Samen met o.a. het dagelijks bestuur vormen de vijf Regiovertegenwoordigers het algemeen bestuur van het District Limburg. Hierdoor zijn er goede onderlinge contacten tussen de regio’s en bevordert het ook de samenwerking tussen de regio’s. Het District Limburg coördineert ook regio-overstijgende zaken, zoals subsidieaanvragen, bij o.a. de Provincie Limburg, externe excursie-aanvragen, zorgt voor opleidingen, ledendagen en tal van activiteiten voor bijv. jeugd en jongeren en ouderen.
 
Als Regiovertegenwoordiger heb je vooral de gelegenheid om deel uit te maken van de grote IVN-familie; een groep mensen die Natuureducatie en Duurzaamheid een warm hart toe draagt. Door jouw deelname aan de Landelijke Raads- en Districts- en Regiovergaderingen ben je vooral de persoon met een luisterend oor, een verbinder tussen afdelingen, District en Landelijke Raad en behulpzaam bij het opstellen van het jaarlijkse regionale programma met de begroting. Dit alles voor de IVN-afdelingen, want die blijven het hart en fundament van het IVN.
 
Interesse en/of wil je meer weten? Neem dan contact op met Jacques Seezink (06-22712669) of Arie Boersma (043-3219198)