Nationaal Park De Groote Peel

kaartje peel

Dit natuurgebied maakt deel uit van “De Peelen”, een uitgebreid hoogveengebied op de grens van Limburg en Noord-Brabant. De restanten van het afgegraven veen zijn in het landschap zichtbaar als veenvennen.

Het karakter van dit 15 km2 grote gebied wordt vooral bepaald door het open landschap met zijn vennen, veenpuisten en knuppelbruggen.
De open vlaktes zijn voor een groot deel begroeid met pijpenstrotje en heide met hier en daar een boom of struik.
Met ruim honderd soorten broedvogels en trekvogels, zoals de trompetterende kraanvogel, is het een van de meest vogelrijkste gebieden van Nederland.

Er is een bezoekerscentrum aanwezig van waaruit regelmatig activiteiten worden georganiseerd. In het gebied zijn 3, met paaltjes gemarkeerde wandelroutes uitgezet: een van 2 km (geel), een van 3 km (rood) en een van 6 km (blauw). Deze routes zijn het hele jaar vrij toegankelijk. Buiten de wandelroutes is een deel van het gebied 2 keer per jaar afgesloten: Een keer tijdens het broedseizoen en een keer tijdens de vogeltrek.  

 

Startpunt: Buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15, Ospel.
Regio: Midden- en Noord Limburg