Districtsuitje Thorn

Een gezellig en vrolijk uitje als dank voor de aftredende bestuursleden. 
Na hun jarenlange inzet werd op 17 augustus 2019 de vertrekkende bestuurders, hun opvolgers een afscheids- dan wel kennismakingsuitje aangeboden van en met de in functie blijvende bestuurders. Het was die dag nat, grijs en mistig, maar de boottocht over de Maas en Maasplassen en het afsluitend etentje waren er niet minder gezellig om.

2019-uitje-thorn-district-27Aftredend
Eind 2018 was de zittingsperiode van vier Regiovertegenwoordigers, tevens Algemeen Bestuursleden, afgelopen. Jarenlang stelden Rikie Verhagen (regio Midden), Jacques Seezink (regio Maas&Mergelland), Jos Vantilt (regio Parkstad) en Jac Neessen (regio Noord/Maasdal) zich beschikbaar als regiovertegenwoordiger. Taken die bij deze functie horen zoals bemiddelen, adviseren, informeren, vergaderingen bijeen roepen, notuleren en stimuleren van samenwerkingen binnen de regio’s, vervulden zij met hart en ziel. Rikie, Jacques, Jos en Jac blijven zich ook in de toekomst inzetten voor IVN. Jacques Seezink wordt in de loop van 2020 de nieuwe voorzitter van de Afdeling Vijlen-Vaals en Jos Vantilt heeft onlangs de nieuwe IVN afdeling Beekdaelen-Onderbanken opgericht waarvan hij voorzitter is.

2019-uitje-thorn-district-24Per 1-1-2019 beëindigde Lou Houben zijn functie als Districtspenningmeester. Zowaar geen gemakkelijke  taak in een tijd van grote financiële onzekerheid, het zoeken en streven naar verantwoorde vastigheid.

Mede dankzij de kennis en de ervaringen van Lou op financieel gebied, kan District Limburg de toekomst positief tegemoet zien. Lou is nu actief lid van de werkgroep Communicatie en de Stichting Nymphaea.

2019-uitje-thorn-district-26Eind 2019 beëindigt Tineke de Jong haar functie als Vice-voorzitter en AB-lid. Tineke is in 1996 toegetreden tot het Algemeen Bestuur van District Limburg. Voor IVN was niets haar teveel. De hoeveelheid werk die ze verricht heeft is onbeschrijflijk groot. Tineke is van alle markten thuis, van jeugdactiviteiten tot werken op hoog bestuurlijk niveau. Wegens gezondheidsredenen van haar echtgenoot, doet Tineke nu een stap terug bij District Limburg maar blijft ze actief bij het Landelijk Cursushuis en bij haar eigen IVN afdelingen Maastricht en Eijsden. Tineke kan putten uit velerlei kennis en ervaringen. Advies nodig? IVN’ers mogen Tineke telefonisch of per mail raadplegen.

2019-uitje-thorn-district-58-2Eind 2019 beëindigt Wim Koetsier zijn functie als Regiovertegenwoordiger van de Westelijke Mijnstreek en als Algemeen Bestuurslid. Wim en echtgenote verhuizen binnenkort naar Brabant waar ze dichter in de buurt van hun kinderen en kleinkinderen wonen. Onze voorspelling is dat Wim vast en zeker lid zal worden van een IVN-afdeling in Brabant. Die afdeling mag zich dan in haar handjes knijpen!

2019-uitje-thorn-district-57-2
Eind 2019 beëindigt Jeanne Boosten haar functie als Algemeen Bestuurslid. Na een werkzaam leven willen Jeanne en haar echtgenoot meer gaan genieten van al het moois op deze aarde. Wel blijft Jeanne beheerder van het Excursieloket Zuid en blijft ze de bijscholingen van de landschapsgidsen Zuid verzorgen. Binnen het Algemeen Bestuur blonk Jeanne uit als uitstekend lange termijn planner.

2019-uitje-thorn-district-17Opvolgers
Per 17-11-2018 zijn aangetreden als nieuwe regiovertegenwoordigers en tevens AB-lid:

Peter Kessing (regio Midden), Wiel Pieters (regio Parkstad), Marian Vink (regio Noord/Maasdal).

De functie van regiovertegenwoordiger Maas&Mergelland is vacant en wordt voorlopig ingevuld door Arie Boersma.

De functie van regiovertegenwoordiger Westelijke Mijnstreek is vacant.

Per 17-11-2018 is aangetreden als AB en DB-lid: Léon Gemeni, lid van de afdeling Born – Land van Swentibold.

Per 1-1-2019 is aangetreden als nieuwe penningmeester: Rolf Kapma. Hiermee is hij ook AB-lid, DB-lid, penningmeester van de Stichting Nymphaea.  

2019-uitje-thorn-district-16-22019-uitje-thorn-district-19