Nationale Parken

In Fryslân liggen maar liefst vier Nationale Parken – gebieden met uitzonderlijke natuurwaarden. IVN werkt samen met andere organisaties in de Nationale Parken om de natuur te behouden, te koesteren en ervan te genieten. IVN is coördinator communicatie, educatie en natuurbeleving voor de vier nationale parken. Onze activiteiten variëren van het organiseren van scholenprojecten en bewonersactiviteiten tot het onderhouden van netwerken van gastheren in de Nationale Parken.

Nationaal Park Schiermonnikoog

De natuur van Schiermonnikoog is heel rijk en gevarieerd. Zo komen door het jaar heen meer dan 300 vogelsoorten op het eiland voor, groeien er vele honderden plantensoorten, waaronder negen soorten orchideeën en kun je aan het strand meer dan 100 verschillende schelpensoorten vinden. Contactpersoon IVN: Mia Michels

Nationaal Park Lauwersmeer

In vroegere tijden stroomden zoet en zout water in elkaar over in de Lauwerszee. Angst voor overstromingen leidde in 1969 tot de bouw van een dam. Op de vroegere zeebodem ontstond een prachtig nieuw landschap, een echt vogelparadijs. De natuur in het Lauwersmeer is zo bijzonder dat het gebied is aangewezen als Nationaal Park.
Contactpersoon IVN: Jörgen de Bruin

Nationaal Park De Alde Feanen

In het hart van Fryslân - in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten - ligt het bijna 2.300 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. In De Alde Feanen komen circa 450 soorten planten voor en broeden ruim 100 soorten vogels. 
Contactpersoon IVN: Maeike Schraa 

Nationaal Park Drents-Friese Wold

Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Fryslân ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park. 
Contactpersoon IVN: Wim Meijberg 

Wat kan IVN voor mij doen? 

Wil je meer weten over wat IVN Fryslân voor je kan betekenen in de Nationale Parken of heb je vragen of een leuk idee? Neem dan contact op met Maeike Schraa