Dag van het Nationaal Park

Ook in 2022 zetten we op 24 mei alle Europese parken in de schijnwerpers! Tijdens deze 23e editie van Dag van het Nationaal Park richtten we ons op mens en natuur, want wat zouden we zijn zonder natuur? Velen van ons beseffen wat de natuur ons brengt. Het is tijd om samen iets terug te doen: de natuur in stand houden en op de juiste manier helpen zodat we er nog eindeloos van mogen genieten.

Nationale parken zijn unieke natuurgebieden; het zijn beschermde plekken die het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. We mogen hier als mens ‘in het wild’ rondlopen, fietsen en soms zelfs varen. Dat is best bijzonder! Vaak hoor je de dingen die mensen niet goed doen, en daarom gaven we rondom het weekend van 21 en 22 mei 2022 meer aandacht aan hoe je onze nationale parken bewust en met respect voor de natuur bezoekt. 

Activiteiten en excursies

In aanloop naar de Dag van het Nationaal Park waren er allerlei leuke activiteiten en excursies te doen in de nationale parken! Hierin stond wederkerigheid centraal; hoe kan je de natuur beleven én iets terugdoen voor de natuur in het nationaal park? 

‘Op de paden’ BINGO

De routes in nationale parken zijn niet voor niets uitgestippeld. Ze laten bijzondere hoogtepunten van het gebied zien. Juist door je te laten leiden door deze routes zie je zo veel! Ga op pad, met bingokaart, zodat je met aandacht om je heen gaat kijken. Zie je veel insecten, bloeiende bloemen en water nabij? Misschien een klein of groot zoogdier? Of zie je overduidelijk sporen van de mens? Op de bingokaart komen verschillende thema’s terug, zoals biodiversiteit, aandacht voor het landschap en natuurlijk de mens.

Wil je graag op pad gaan met Op de paden BINGO? Er zijn twee versies, één voor een nationaal park in het binnenland, en één voor nationale parken aan zee. Kies de juiste versie, zodat je meer kans hebt om BINGO te halen! De bingokaart is gratis online te downloaden via de website van SNP
 

De Nationale Parken van Nederland

De Nationale Parken zijn het kenmerkend natuurlijk erfgoed van Nederland, onze topnatuurgebieden, met topbelevingen, de Rembrandts van de Nederlandse natuur. Nederland heeft 21 Nationale Parken. Gezamenlijk vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. De Nationale Parken zijn prachtige voorbeelden van typisch Nederlandse landschappen met internationaal bijzondere natuur. Bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen, vennen en meer. Elk gebied heeft zijn unieke karakter en historie, met eigen planten, dieren en landschappen.

Nationale Parken overzichtskaart 2021

Dag van het Nationaal Park

Het eerste Nationaal Park in Europa werd op 24 mei 1909 in Zweden ingesteld. Naar aanleiding hiervan wordt jaarlijks in de Nationale Parken van Europa “De Dag van het Nationaal Park” op deze dag gevierd. De Dag van het Nationaal Park is een initiatief van de organisatie Europarc. In Nederland wordt de Dag van het Nationaal Park geïnitieerd door Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP), het Nationale Parken Bureau (NPB) en IVN Natuureducatie in samenwerking met de Nationale Parken en de daarbij betrokken organisaties.

In de Stichting SNP zijn de samenwerkende Nationale Park organisaties verenigd. De Stichting SNP biedt een platform waar de verschillende partijen elkaar kunnen ontmoeten en expertise, ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. Het is de opdracht van het NPB om partijen te inspireren, verbinden en begeleiden bij het verwezenlijken van Nationale Parken van (inter)nationale allure. IVN heeft sinds 1989 de opdracht om de communicatie en de educatie in de Nationale Parken te coördineren en samen met de partners in en om de gebieden vorm te geven en uit te voeren.