Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste bosgebied van Nederland. Samen beslaan de Utrechtse Heuvelrug en haar flanken circa 40.000 hectare, met afwisselend loof- en naaldbossen, heidevelden, waardevol cultuurlandschap, uitgestrekte weiden, 106 landgoederen en buitenplaatsen en cultureel erfgoed.

Het zuidelijk deel van de Heuvelrug, (ca. 10.000 hectare), vormt sinds 2003 het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: één van de drie meest bekende Nationale Parken van Nederland. De Utrechtse Heuvelrug ligt op een stuwwal ontstaan in de voorlaatste ijstijd. De heuvelrug is één en al bos waar gewandeld of gefietst kan worden. Er zijn heidevelden met vennetjes, stuifzanden en uiterwaarden. Hier is veel aan cultuurhistorie te vinden, zoals grafheuvels, oude engen, tabakscultuur, landgoederen en kastelen. Met geluk zie je een das of een zeldzame boommarter.

 

 

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en bezoek de website voor meer informatie.

Contact

Landelijk verzorgt IVN de coördinatie van communicatie en educatie binnen de nationale parken.

Elies Arps
IVN Utrecht
Kromme Nieuwegracht 50
3512 HK Utrecht
T: 06 52053992
E: e.arps@ivn.nl