Nationaal Park Drentsche Aa

Ten oosten van Assen ligt het best bewaarde beekdallandschap van West-Europa, Nationaal Park Drentsche Aa.  Hier gaan waardevolle natuur en cultuurhistorie hand in hand.

5 Bijzondere locaties die het bezoeken waard zijn!

In het oude esdorpenlandschap liggen boerderijen rond de brinken, akkers op de hoge essen en bloemrijke hooilanden in het lage beekdal. Nergens in Nederland vind je zoveel prehistorische overblijfselen, waaronder vele hunebedden en grafheuvels.

1.Siepelveen en Zeegserduinen

Het Siepelveen is een veenplas, verscholen achter bomen en de zandverstuiving ‘Zeegserduinen’. In en om het ven groeien veel gagelplanten die in het voorjaar oranjerood kleuren. Gagel werd vroeger gebruikt bij de bereiding van bier. Aan de westkant van het Siepelveen groeit beenbreek, een plant die op de Nederlandse Rode Lijst van bedreigde plantensoorten staat. Plaatselijk staat dit plantje bekend als siepelgras, naar de vorm van de wortel, in de vorm van een ui. Uien worden in Drenthe siepels genoemd wordt. Waarschijnlijk ontleent het Siepelveen hieraan zijn naam.

2. Beekdal Anlooër diepje

Het Anlooër diepje kronkelt vrij door de landerijen ten westen van het oude dorp Anloo. Het smalle loopje is omgeven door een prachtig houtwallenlandschap. Een van de best bewaarde houtwallenlandschappen van Nederland.

3. De Strubben-Kniphorstbosch

De Strubben-Kniphorstbosch is een natuurgebied van 377 hectare, gelegen tussen Anloo en Schipborg. Het is het enige archeologische reservaat van Nederland. De dubbele naam van het gebied is ontleend aan de kronkelige eiken in het gebied en aan mr. Gerrit Kniphorst, hij was in de negentiende eeuw de eigenaar en ontginner van de toenmalige heidevelden. In het gebied zijn diverse sporen te vinden uit de prehistorie. In het gebied liggen oa twee hunebedden, een zestigtal grafheuvels en een galgenberg. Het terrein is in de twintigste eeuw lange tijd (vanaf 1938) in gebruik geweest als militair oefenterrein. In 2006 werd het overgedragen aan Staatsbosbeheer en aangewezen als archeologisch rijksmonument.

4.Kymmelsberg

De Kymmelsberg is een stuifzand heuvel ten zuiden van het dorp Schipborg aan de Borgweg in de richting van Anloo. De Kymmelsberg is nog betrekkelijk jong. In de zeventiende eeuw liepen hier de verbindingswegen van Duitsland naar Amsterdam en van Coevorden naar Groningen. Door het uitwaaieren van de karrensporen op de droge en zanderige grond ontstonden er, door de wind opgeworpen, stuifzandheuvels. De Kymmelsberg was daarvan de hoogste. De naam Kymmelsberg is vermoedelijk afkomstig van de familie Kymmell die in de 19e eeuw veel landerijen in de buurt van Schipborg in bezit had. In de jaren vijftig van de 20e eeuw, heeft de Drentse schilder Evert Musch het landschap vastgelegd in een schilderij van twee meter breed. Het schilderij heeft een rol gespeeld bij het behoud van de Drentsche Aa.

5. Vogelkijkhut Friescheveen

Het Friescheveen is het Drentse deel van het Neerwold. Het gebied heeft een oppervlakte van 78 hectare en ligt 1 kilometer ten noorden van Paterswolde en wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het is een laagveengebied met moerasbos, riet en open water, ontstaan in het begin van de 19e eeuw door veenafgraving. Daar waar het werd afgegraven ontstond water met daartussen de legakkers waar het veen werd gedroogd. Door erosie zijn de meeste legakkers, op een aantal in het noordelijke gedeelte na, inmiddels verdwenen. Het pad over de dijk geeft een goede indruk van het gebied. Via een brug komt u op een eilandje, waarop vroeger een houten zomerhuisje van de familie Camphuis stond. Tegenwoordig staat hier een vogelkijkhut, omdat het gebied bijzonder rijk aan vogels is. Men ziet hier de karekiet, rietzanger en rietgors. Het riet wordt regelmatig gesneden om dichtgroei van het water tegen te gaan. Het Friescheveen is niet ingericht voor recreatie maar u kunt wel met een roeiboot of een kano het water op.

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Drentsche Aa en bezoek de website voor meer informatie.

Contact

Landelijk verzorgt IVN de coördinatie van communicatie en educatie binnen de nationale parken.

André Brasse
IVN Drenthe
Bosrand 2
9401 SL Assen
T: 0592-371740
E: a.brasse@ivn.nl

Volg Nationaal Park Drentsche Aa ook op Facebook, Twitter en Instagram