Vrijwilligers

Een cruciale bijdrage aan het vertellen van de verhalen van de Parken is de inzet van circa 2.500 vrijwilligers die zich regelmatig inzetten om hun achtertuin, het Nationaal Park ‘beleefbaar’ te maken. IVN draagt voor een groot deel zorg voor de werving, opleiding, inzet en behoud van deze vrijwilligers. 

Het merendeel van alle activiteiten die plaatsvinden in de Nationale Parken, van het begeleiden van excursies, inventarisaties, monitoring en beheermaatregelen tot aan het begeleiden van scholenprojecten, wordt door deze vrijwilligers gedaan. Zonder deze grote groep van betrokken mensen bij de natuur in hun eigen achtertuin zouden vele onderdelen van het communicatie en educatie programma geen doorgang kunnen vinden.

Vrijwilligers zijn goud waard!

Ieder Nationaal Park heeft daarom een groot vrijwilligersnetwerk. Om dit netwerk te behouden en onderhouden vinden jaarlijks diverse bijeenkomsten, trainingen en cursussen plaats. Nieuwe vrijwilligers worden opgeleid tot schoolgids, natuurgids, excursiebegeleider en jeugdnatuurbegeleider. In de Nationale Parken vinden speciale bijscholings- en contactbijeenkomsten plaats rondom diverse  thema’s. Actuele thema’s als ‘klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de natuur’ maar ook “storytelling” of “vernieuwende educatieve methoden” krijgen een plek in het trainingsaanbod met en voor de vrijwilligers.

Word ook vrijwilliger