Voortgezet onderwijs

Voor het voorgezet onderwijs is het programma IVN-Jongeren Adviesbureau veelvuldig ingezet en zijn actuele thema’s aangegrepen. In 2017 hebben drie scholen in de ‘winnende gebieden’ van de door de staatssecretaris uitgeroepen verkiezing tot mooiste natuurgebied van Nederland een opdracht voor het Ministerie uitgevoerd. Voor Werelderfgoed Waddenzee, De Veluwe en voor de Hollandse Duinen hebben zij belevingsconcepten bedacht en gepresenteerd op het Nationale Parken Festival. 

Bij het programma “IVN-Jongeren Adviesbureau” fungeren de partners in de Nationale Parken, of in bovenstaand voorbeeld het Ministerie,  als opdrachtgevers voor  scholieren van het voortgezet onderwijs die met een realistische opdracht aan de slag gaan.  Vaak zijn deze opdrachtgevers de terrein beherende organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer of bijvoorbeeld Rijkswaterstaat die de leerlingen ‘inhuren’ als Jongeren Adviesbureau en de jonge adviseurs meenemen het gebied in om onderzoeken uit te voeren of metingen te verrichten bijvoorbeeld. Vaak komen deze jongeren met verrassende adviezen! De “Dilemmabox nieuwe stijl” van Nationaal Park Zuid-Kennemerland voor de 3e en 4e klassen VWO volgt hetzelfde principe en is een zeer gewild programma voor met name technasia uit de omgeving van het gebied.