dommel

Reactie IVN op concept Omgevingsvisie gemeente

Elke gemeente moet een Omgevingsvisie opstellen, een belangrijk document dat mede gaat bepalen hoe je eigen omgeving er over 20 jaar uit zal zien. Ook in de gemeente Heeze-Leende heeft een concept-visie opgesteld. Deze visie hangt samen met de Omgevingswet, die waarschijnlijk op 1 juli 2023 ingevoerd wordt.

De concept Omgevingsvisie van gemeente Heeze-Leende is in oktober gepubliceerd, waarna tot 1 december inwoners en organisaties daarop schriftelijk konden reageren. Alle reacties zullen gebundeld worden en toegevoegd aan de gemeenteraadsagenda wanneer dit onderwerp behandeld wordt. Dat zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2023 gebeuren.

Meer informatie over het proces wat betreft besluitvorming en participatie van inwoners kunt u lezen op de gemeentesite:

https://www.heeze-leende.nl/omgevingsvisie

Ook de werkgroep Natuur- en Milieubescherming van IVN Heeze-leende heeft een reactie opgesteld. De reactie (in het groen) heeft betrekking op de volgende hoofdstukken:

1 Perspectief

2 Verminderen overlast, risico’s en emissies

3 Houdbaarheidsdatum

4 Bodem en water als rode draad

5 Zwevende ambities

6 Milieumengpaneel

7 Afwegings-/normenkader

8 Balans bescherming en benutting

9 Benutting natuurlijke mogelijkheden

10 Handhaving

11 Vereenvoudiging regelgeving

12 Brainport

13 Omgevingsvisie als afwegingskader

14 Energietransitie

15 De puntjes op de i

16 Onze inbreng in het proces

Lees hier onze reactie

Deel deze pagina