Bomen en struiken

Bomen groeien tot in de hemel….

Als je tenminste niet kapt. Maar waarom zou je zo’n prachtige boom kappen? Zo’n monument dat er misschien wel 60 jaar of langer over gedaan heeft om zo groot te worden? “Kappen met kappen” zou je zeggen. Of is het zo simpel niet? Hierbij de voor- en nadelen op een rij.

Te beginnen met de positieve punten:

Bomen zorgen voor schonere lucht. Ze zijn de stofzuigers van onze planeet. Ze absorberen schadelijke verontreinigende stoffen en geven schone zuurstof af om in te ademen. Een boom heeft het vermogen om schadelijke gassen zoals kooldioxide te verwijderen, waardoor de lucht die we inademen gezonder wordt.

Bomen zorgen ook voor verkoeling, niet onbelangrijk bij het huidige klimaat. Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat een grote boom op een zonnige dag door verdamping van de bladeren en het creëren van schaduw een koelvermogen heeft dat gelijk staat aan tien airco’s!

Een ander voordeel van bomen is dat ze onderdak bieden aan allerlei dieren en niet alleen vogels. Niet onbelangrijk in de tijden dat de biodiversiteit overal ter discussie staat.

Nog iets wat door de klimaatverandering steeds belangrijker wordt: bomen zorgen ervoor dat de grond gezond en stevig blijft. Best interessant bij die heftige regenbuien en overstromingen van de laatste tijd.

Verder heeft in onderzoek uitgewezen dat wie in een groene woonomgeving woont zich gezonder voelt en minder vaak ziek is. Groen vermindert stress. Alleen al van het zien van natuur gaat een rustgevend effect uit.

En last but not least: bomen zijn gewoon mooi om te zien en hebben voor veel mensen een betekenis. Dat bleek ook wel uit de vele inzendingen voor de Mooiste Boom van de gemeente Heeze-Leende. Veel mensen hebben een favoriete boom en vrijwel iedereen heeft er een eigen verhaal bij.

Tot zover de lofzang op de boom.

Zijn er dan helemaal geen negatieve punten te noemen. Helaas wel, al is alles betrekkelijk: wat voor de één een onoverkomelijk bezwaar is, weegt voor een ander nauwelijks mee. Maar het is waar: bomen zorgen voor schaduw als je dat misschien niet zou willen. Ze geven in de herfst een hoop ”rommel” aan bladeren (hoewel die “rommel” wel weer goed voor de natuur is!). Soms staan ze in de weg omdat er een weg gepland is dwars door een bomenrij. Erg vervelend als er geen alternatief is.

En je zal maar nieuwe zonnecollectoren aangeschaft hebben en merken dat de opbrengst toch veel lager is dan gedacht door de bomen aan de overkant.

Verder is het een feit dat voortuintjes onder grote bomen lastig in te richten en mooi te houden zijn, o.a. door de schaduw van de bomen en het feit dat de boomwortels veel vocht en voeding opzuigen. Ook kun je last hebben van “wortelopdruk” en dat is in een kleine voortuin niet plezierig.

Bomen kunnen ook voor menselijk letsel en materiële schade zorgen als ze in minder goede staat verkeren en omwaaien in de storm. Ook processierupsen kunnen zorgen voor overlast voor mensen.

De bezwaren die mensen in sommige gevallen tegen bomen hebben bestaan dus daadwerkelijk en zijn vaak wel reëel. De gemakkelijkste oplossing is dan kappen, maar dat is dan wel meteen de meest rigoureuze. In veel gevallen zijn er wel meerdere opties. Vaker of ingrijpender snoeien kan al helpen. Het is altijd een afweging en de wil om te zoeken naar alternatieve oplossingen. Bomen en mensen gaan prima samen, maar het is altijd maatwerk!

IVN Heeze-Leende wil vanuit haar expertise graag meedenken en vroegtijdig betrokken worden bij beslissingen in de lokale politiek waar bomen in het spel zijn. De deskundigen van het IVN willen ook particulieren waar mogelijk helpen door het geven van tips over “hoe om te gaan met overlast door bomen”. Neem hiervoor contact op met het secretariaat: mail secretariaat@ivnheezeleende.nl

Voor wie meer wil weten over het bomenbeleid van de gemeente verwijzen wij naar het “Uitwerkingsplan bomen”. Specifiek voor zonnepanelen: zie de notitie “Bomen en zonnepanelen” op de website van de gemeente.

https://www.heeze-leende.nl/uitwerkingsplan-bomen

 

https://www.heeze-leende.nl/bomen-en-zonnepanelen

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina