Heeze Leende
Natuur
Op
zondag19mei201914:00

Vlieg er eens uit met het IVN

Op zondag 19 mei is er weer een publiekswandeling. Onder het motto “Wie ziet ze vliegen?” kunt u onder leiding van natuurgidsen van IVN Heeze-Leende wandelen langs het Rulse laarzenpad. Het vertrek is om 14:00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Rul (Natuurpoort De Plaetse) in Heeze. Het is een wandeling voor het hele gezin. Deelname gratis. Normaliter is waterdicht schoeisel geen overbodige luxe. Maar of dat ook nu het geval is…

Ja, er vliegt heel wat rond in dit kleinschalige beekdallandschap van de Rul ofwel Kleine Dommel. De Rul is een laaglandbeek die door een akkerlandschap met eikenwallen en broekbossen kronkelt. Het natte beekdal vormt een overgang tussen de droge heide in het oosten en de hogere akkers in het westen. Door de verschillende biotopen kent het gebied een rijke variatie aan planten, vogels en andere levensvormen. In deze tijd van het jaar hoor je overal zingen en zoemen dat het een lieve lust is. De wielwaal, de matkopmees en de kleine ijsvogelvlinder komen hier voor. In de eikenwallen leven merels, groene spechten wezels, spitsmuizen, egels en citroenvlinders. De broekbossen (elzen, berken, linden) zijn belangrijk voor de migratie van zoogdieren, vogels, amfibieën en insecten. De poelen zijn een broed- en paaiplaats voor veel amfibieën. De afwisseling tussen verschillende landschappen maakt deze wandeltocht extra-aantrekkelijk.

Voor een overzicht van alle wandelingen zie deze pagina. 

Algemene informatie

zondag 19 mei 2019 - 14:00 tot 16:00
Extra Informatie: 

Vertrek 14:00 uur
Parkeerplaats
de Rul (Natuurpoort De Plaetse)