Kind & Natuur
vrijdag01apr2016

Landgoed in het Zonnetje tijdens Landgoeddag 2016

Woensdagmiddag 30 maart vond de jaarlijkse Landgoeddag van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht plaats op Landgoed Hackfort. Tijdens deze dag wisselen vrijwilligers en landgoedeigenaren ervaringen uit rond het project Van Luchtkasteel tot Dassenburcht. Een zonnige dag waar naast de mogelijkheid tot het delen van ervaringen ditmaal ook de overname van de landelijke coördinatie door IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, centraal stond.

Introductie IVN

De middag werd geopend door Saskia van Daalen van het IVN met een introductie over de organisatie IVN en een toelichting op de overname van het lesprogramma door IVN. “Van Luchtkasteel tot Dassenburcht draait al jaren succesvol, en het enthousiasme van de vele betrokken vrijwilligers en landgoedeigenaren is enorm. We willen deze gedrevenheid en ervaring zoveel mogelijk benutten en de uitvoering daarmee lokaal borgen.” Kort werd ingegaan op de uitdagingen waar het project voor staat: financieringsmogelijkheden lopen terug en het is een goed moment om na te denken hoe het materiaal nog beter aan kan sluiten bij de trends in het onderwijs. 

Landgoed Hackfort

Hierna was het woord aan Willem Regtop van Natuurmonumenten: boswachter op (onder andere) Landgoed Hackfort. Hij nam de deelnemers mee door de historie van het landgoed dat teruggaat tot 1324 toen Jacob van der Weele het fundament legde voor wat later Landgoed Hackfort zou worden. Vrijwilliger Klaske ten Grotenhuis vertelde vervolgens enthousiast hoe ze in de buitenlessen van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht samen met de kinderen op zoek gaat naar Veronica Vleermuis in de watermolen en hoe de moestuin ingezet wordt voor het zoeken naar de Schat van David. Een inspirerend verhaal met praktische ideeën voor een zelfgemaakte speurtocht en het gebruik van zoekkaarten. Vervolgens werd onder bezielende begeleiding van enkele rondleiders een wandeling over het landgoed gemaakt. 

Vrijwilliger aan het woord

Uitwisselen kennis en ervaring

In het zonnetje op het terras van de Keuken van Hackfort werd daarna bijgepraat, en deze uitwisseling werd binnen in de Westerholtzaal voortgezet. Met de overname door IVN zijn ook enkele uitdagingen aan het licht gekomen, die gedeeld werden met de deelnemers met het verzoek om mee te denken. Zo kwamen thema’s als het enthousiasmeren van scholen, leerkrachten en vrijwilligers aan bod, de financiële kant van het programma, de rol van de landelijke coördinatie en natuurlijk ook het lesmateriaal. De levendige discussie laat de enorme betrokkenheid zien van de vrijwilligers en landgoedeigenaren. Dankzij de vaak al jarenlange ervaringen van de aanwezigen zijn er veel goede inzichten en ideeën gedeeld die meegenomen gaan worden bij het ontwikkelen van de toekomstvisie voor het programma. 

vLtD presentatie IVN

Landgoed in het zonnetje!

De Landgoeddag zou natuurlijk niet compleet zijn zonder één landgoed in het speciaal in het zonnetje te zetten en de buitengewone inzet van de vrijwilligers te belonen. Dit jaar was de eer aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Al jaren worden scholen kosteloos uitgenodigd op De Hoge Veluwe om kennis te maken met de historie, en de natuur te beleven tijdens de buitenlessen. Bijzonder noemenswaardig hierbij is het eigen materiaal dat door de vrijwilligers ontwikkeld is, waaronder de mooie Slotdag voor groep 7 en 8. De vrijwilligers werden beloond met een bos bloemen en het opspelden van de IVN Groene Duim: een speciale onderscheiding voor vrijwilligers die zich extra dienstbaar inzetten voor groene initiatieven. Een vrolijke afsluiter van een inspirerende dag waar de positiviteit, enthousiasme, en betrokkenheid vanaf spatte!

Vrijwilligers NP De Hoge Veluwe in het zonnetje