Buurtwaaier voor gemeenten

Veel gemeenten zetten al stappen om buurten of wijken groener maken, daarvan zijn al mooie succesvolle voorbeelden zoals bijvoorbeeld in het project Gezonde Buurten. Want groen in de buurt wordt steeds belangrijker en noodzakelijker. Met meer groen in de buurt kunnen we een bijdrage leveren aan de oplossing van grotere uitdagingen zoals klimaatverandering, hittestress, waterberging, biodiversiteit én gezondheid.

Bewoners in een gemeente zijn de belangrijkste partner van gemeenten als het gaat om het creëren van meer groen in een buurt. Gemiddeld 40 procent van de grondoppervlakte van een gemeente is privaat eigendom, bewoners zijn dus onmisbaar bij het realiseren van draagvlak voor adequate maatregelen. Met groene activiteiten in de buurt leveren bewoners zelf een bijdrage aan het vergroenen van de buurt. Activiteiten die vaak ook leiden tot een toename van de sociale cohesie in een buurt dus dubbele winst!

Groene buurtcampagnes

IVN Natuureducatie helpt gemeenten bij het voeren van groene buurtcampagnes in buurten. Deze campagnes kunnen bijdragen aan meerdere beleidsdoelstellingen, waaronder: ruimtelijke adaptatie, toename biodiversiteit, educatie en bewonersparticipatie.

Zet die groene golf in!
De afgelopen jaren zijn er al veel groene projecten uitgevoerd in gemeenten in heel Nederland. De meest succesvolle projecten hebben wij nu gebundeld in de IVN Buurtwaaier. Uit deze waaier kunnen gemeenten projecten kiezen en deze in samenhang met elkaar inzetten, waardoor in een relatief korte tijdsperiode een groene golf in de buurt teweeg gebracht kan worden.

 

Ook een groene golf in jouw gemeente starten?

Download de IVN Buurtwaaier en start vandaag nog met vergroenen!

Naar de IVN Buurtwaaier

‘Samenwerken aan buurten waarin natuur de hoofdrol speelt’  Buurt vergroenen