De Groene GGZ

Met het initiatief ‘Groene GGZ’ bouwen we – Nature For Health en IVN Natuureducatie als initiatiefnemers – samen met een kerngroep GGZ instellingen uit heel Nederland, de branche vereniging Nederlandse GGZ, de Buitenpsychologen, Green Mental Health, zorgverzekeraar CZ en VU-Amsterdam, aan een groene beweging in de mentale gezondheidszorg.

groene-ggz-samenwerking

De Groene Voorlopers hebben samen meer dan 30.000 medewerkers, behandelen meer dan 300.000 cliënten en hebben gezamenlijk meer dan een tot anderhalf Nationaal Park aan terreinen

Groene GGZ moet Lentis biodiverser en cliënten gelukkiger maken

Locaties

Op deze kaart zijn de Groene GGZ voorlopers te vinden waar de vergroening van de zorg vorm krijgt. De voorlopers blijven zich (door)ontwikkelen en hebben samen meer dan 30.000 medewerkers, behandelen meer dan 300.000 cliënten en hebben gezamenlijk meer dan een tot anderhalf Nationaal Park aan terreinen.

GGZ Drenthe geeft vorm aan Groene GGZ tijdens Wandelweek

Partners

Groene GGZ is een initiatief van Nature For Health en IVN Natuureducatie. Samen met een kerngroep GGZ instellingen uit heel Nederland, de branche vereniging Nederlandse GGZ, de Buitenpsychologen, Green Mental Health, zorgverzekeraar CZ en VU-Amsterdam bouwen we aan een groene beweging in de mentale gezondheidszorg.

Contact

Agenda

Bekijk onze agenda voor de aankomende seminars, inspiratiesessies en meer

De vijf pijlers van de Groene GGZ

1. Bevordering biodiversiteit
Er wordt geïnvesteerd in de bevordering van de biodiversiteit en duurzaamheid (klimaat) op haar terrein. De woonplaats voor insecten, planten en dieren op het terrein neemt met 5% toe.

2. Meer natuur in de behandelingen
In de groene GGZ wordt natuur geïntegreerd in de behandeling van cliënten bijvoorbeeld door middel van buitenbehandelingen in de natuur. Behandelingen in de natuur bevorderen het behandelproces en het herstel van de cliënt. Groene GGZ-instellingen hebben natuur geïntegreerd in de behandeling van 5 tot 10% van haar cliënten.

3. Vitale medewerkers
Groene GGZ-instellingen richten hun terreinen zo in dat cliënten, ervaringsdeskundigen, familieleden én medewerkers via de natuur op het terrein kunnen opladen en werken aan hun gezondheid. Instellingen die geen eigen terrein hebben hanteren deze principes in de buurt of op een ander terrein en investeren in verbetering van het groen op dat andere terrein of in de buurt.

4. Integratie met de buurt
Bij groene GGZ-instellingen wordt ingezet op ‘sociaal groen’. Zij investeren in verbinding tussen cliënten, familieleden en de wijk via een groene leefomgeving. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld samen met de buurt een poel of moestuin aan te leggen of wandelroutes met vrijwilligers te organiseren. Ook een bredere kring van bedrijven en andere ‘streekholders’ kan hierbij worden betrokken.

5. Delen van ervaringen en expertise
De lessen die een groene voorloper heeft geleerd worden gedeeld met andere zorginstellingen, waardoor er bij wordt gedragen aan een groen vliegwiel voor de gehele mentale gezondheidszorg in Nederland. Zo werkt een groene voorloper waar mogelijk mee aan onderzoek naar de effectiviteit van activiteiten in het kader van de Groene GGZ en deelt de verworven kennis.

Ambassadeurs

Joep Verbugt

Joep Verbugt is mede-initiatiefnemer van de Groene GGZ, en was tot juli 2022 voorzitter van de Raad van Bestuur van GGzE. Bij GGzE heeft Joep een grote bijdrage geleverd aan het verder vergroenen en openstellen van het landgoed de Grote Beek. En het gebruiken van natuur in de behandeling.  Joep is mede-initiatiefnemer van de Denktank Mentale Vooruitgang.

Joep stelt: ‘Een groene omgeving is ontzettend belangrijk voor ieders mentale gezondheid. Daarom moet de kleur van de GGZ helemaal groen zijn’.

Mischa Selis

Mischa Selis is groene psychiater, mindfulness trainer en yogatherapeut. Voorzitter van de werkgroep leefstijlpsychiatrie van Arts & Leefstijl, Voor de zorg van morgen en Raad van Advies Je Leefstijl als Medicijn.

Mischa: ‘Ons brein is natuur en iedere interventie zou voorafgegaan horen te worden door het herstel van een natuurlijke leefstijl’.

Astrid van Zon

Astrid van Zon ontwikkelde in haar voormalige rol als directeur/bestuurder bij Urtica de Vijfsprong ‘Herstellen in het Groen’ een zorgvisie waarbij vitaliseren, verbinden en vertrouwen kernwaarden zijn. Een belangrijk inzicht daarbij is dat er een wederkerige relatie is tussen mens en natuur.

Leidraad voor haar werden de dichtregels van de Zuid Afrikaanse dichteres Antjie Krog:

Hoe kunnen wij zorgen voor de aarde als we niet zorgen voor elkaar?. Hoe kunnen we zorgen voor elkaar als we niet zorgen voor de aarde?
(uit Broze aarde)