Meer natuur in de buurt

IVN Gelderland zet zich in voor natuur in iedere buurt. Dichtbij, in een park om de hoek, het schoolplein of de achtertuin. Natuur om te beleven, om van te leren en om je mee te verbinden. In Gelderland doen we dat onder meer met Tiny Forests, Operatie Steenbreek en door het ondersteunen van groene burgerinitiatieven.

Tiny Forest

In 2015 kwam het eerste Tiny Forest naar Nederland, namelijk in Zaandam. Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Door zorgvuldige voorbereiding van de grond en de grote plantdichtheid groeit het bos snel en kent het een grote biodiversiteit. Een Tiny Forest biedt kinderen en buurtbewoners de kans om nauw betrokken te zijn bij het bos. Kinderen en buurtbewoners zien hun ‘eigen’ bomen groeien en er ontstaat een prettige groene plek in de wijk. Met behulp van het Tiny Forest lesmateriaal krijgen kinderen boeiende lessen over het bos, lessen waarin ze veel zelf mogen ontdekken en ervaren.

Onze ambitie is een Tiny Forest in elke Gelderse gemeente. Weet je ook een goede plek? Neem contact met ons op!

Operatie Steenbreek

Met Operatie Steenbreek enthousiasmeren we iedereen om hun tuin te vergroenen. Tegels eruit, plant erin! Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief, gemeenten sluiten zich aan bij Operatie Steenbreek. IVN’ers en KNNV’ers kunnen gemeenten ondersteunen bij hun Operatie Steenbreek campagne.

Steeds meer Gelderse gemeenten haken aan bij Operatie Steenbreek, waaronder gemeenten Apeldoorn, Ede, Nijmegen, Rheden, Tiel, Nijkerk en Wageningen. Wij helpen vrijwilligers met het ontwikkelen van activiteiten in het kader van Operatie Steenbreek, onder andere door het organiseren van een jaarlijkse Inspiratiedag en met dit stappenplan voor vrijwilligers.

Advies groene burgerinitiatieven

IVN Gelderland heeft in het project GroenDichterbij veel ervaring opgedaan met het begeleiden van groene burgerinitiatieven en het adviseren van gemeenten hierover. Wij delen graag met je welke succesfactoren we ontdekt hebben. Én wat de gemeente kan doen om aan dat succes bij te dragen – een vraag waar zowel gemeente als initiatieven soms tegenaan lopen. Lees onze tien tips voor succesvolle groene burgerinitiatieven hier:

IVN’s 10 tips voor succesvolle groene burgerinitiatieven

Natuur in de Buurt-waaier Gelderland

IVN Gelderland helpt gemeenten bij groene activiteiten in buurten. Deze activiteiten kunnen bijdragen aan meerdere beleidsdoelstellingen, waaronder: ruimtelijke adaptatie, toename biodiversiteit, educatie en bewonersparticipatie. De afgelopen jaren zijn er al veel groene projecten uitgevoerd. De meest succesvolle projecten hebben wij nu gebundeld in de Natuur in de Buurt-waaier Gelderland. Uit deze waaier kunnen gemeenten projecten kiezen en deze in samenhang met elkaar inzetten waardoor in een relatief korte tijdsperiode een groene golf in de buurt teweeg gebracht kan worden.