Er zijn dertien Gezonde Buurten in Nederland. In die buurten werken we – Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG – samen met bewoners, van jong tot oud, om een groene plek te creëren. Een plek waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen.

Dit zeggen de onderzoeken

In een Gezonde Buurt komt alles samen. Een groene plek waar je beweegt en speelt, elkaar ontmoet en tot rust komt. Zo is het bedoeld, maar werkt het ook? De Vrije Universiteit heeft drie jaar onderzoek gedaan naar de effecten en de effectiviteit van het werkproces.

Een tweede onderzoek is eigenlijk een bundeling van verschillende onderzoeken naar de effecten van natuur en spelen op kinderen.

Drachten – Smallingerland – De Venen

Onze aanpak

We doen het samen. Het ontwerpen van een groene plek doen we mét de buurt. Bij de inrichting steken de kinderen, de bewoners – met onze hulp – zelf de handen uit de mouwen. Zo wordt het echt een plek van de buurt. Een plek die gebruikt wordt en waarbij iedereen zich zo betrokken voelt dat ook een deel van het onderhoud door de bewoners zelf gebeurt.