Mens en natuur verbinden

 

Met IVN Gelderland beleeft jong en oud de natuur: in de achtertuin of op het balkon, in de wijk en in natuurgebieden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.

Wij ondersteunen beleidsmakers in hun doelen op het gebied van biodiversiteit. klimaatadaptatie, afval, een natuur inclusieve samenleving, burgerbetrokkenheid en gebiedsopgaven. Lees hier wat wij voor jou kunnen doen!

 

 

Dit zijn onze thema's

Kinderen en primair onderwijs

IVN Gelderland biedt kinderen structurele natuurervaringen; zowel binnen- als buitenschools

Jongeren

Wij stimuleren jongeren om zelf de regie over hun toekomst te nemen en bewuste keuzes te maken voor natuur, landschap en duurzaamheid

Groene vrijwilligers

Wij zetten in op het vinden en binden van groene vrijwilligers. Samen met onze vrijwilligers verbinden we een groot aantal inwoners met Gelderse natuur.

Wonen en werken

Wij inspireren inwoners, gemeenten en bedrijven om hun eigen omgeving klimaatbestendiger, groener en gezonder te maken.

Recreatie en toerisme

We werken aan bewustwording bij recreanten zodat zij zien hoe bijzonder en kwetsbaar de natuur en het landschap in Gelderland is

Gezondheid

Wij zetten ons in om alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen, toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden.

Meer weten?

IVN Gelderland droomt van een natuurinclusief Gelderland. Via educatie, participatie en co-creatie enthousiasmeren wij inwoners van jong tot oud, vrijwilligers, scholen, organisaties voor de natuur. Met ons netwerk bereiken we veel mensen en bieden hen concreet handelingsperspectief. Zo dragen zij bij aan natuur en landschap in eigen leefomgeving en daarmee werken we samen aan hedendaagse uitdagingen.

Meer weten? Of met ons samenwerken? Ontmoet team IVN Gelderland!