Schone Rivieren in Gelderland

Nederland is een waterland en onze rivieren zijn onze trots. Plastic en ander zwerfvuil horen niet in water en op de oevers thuis. In de rivieren ontstaat de plastic soep die bijdraagt aan de vervuiling van zeeën en oceanen. Plastic afval in onze wateren vormt een gevaar voor de gezondheid van alle levende wezens: plant, dier én mens.

Onze aanpak

Met een unieke aanpak werkt Schone Rivieren samen met overheden, bedrijfsleven, vrijwilligers en consumenten aan ons doel.

De missie van Schone Rivieren? Plasticvrije rivieren in 2030.

Opruimen

Twee keer per jaar ruimen vrijwilligers de uiterwaarden op. Schone Rivieren ondersteunt gemeenten in het werven van vrijwilligers en het organiseren van opruimacties.

Onderzoeken

Schone Rivieren voert onderzoek uit met behulp van burgerwetenschap. Twee keer per jaar wordt op vaste tracés langs de grote rivieren door duizenden vrijwillige rivierafvalonderzoekers data verzameld. Met die informatie kunnen we trends herkennen, hotspots opsporen en pleiten voor concrete beleidsmaatregelen bij overheden en bedrijven.

Oplossen

Het werken aan een oplossing kan alleen samen. Schone Rivieren brengt alle stakeholders bij elkaar om verantwoordelijkheid te erkennen, te delen en samen op te pakken. Aanpak bij de bron. In gesprek met producenten, distributeurs, winkelketens, brancheverenigingen en verschillende overheden kunnen we voor concrete hotspots tot oplossingen komen

Contact IVN Gelderland

Ontdekken

Langs de rivieroevers valt veel te ontdekken en te leren van de prachtige natuur. We laten vrijwilligers en omwonenden kennismaken met het mooie rivierengebied, bijvoorbeeld met rivierexpedities. Want waar je van houdt, ga je beter voor zorgen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Schone Rivieren is een samenwerking van IVN Natuureducatie en Stichting De Noordzee. Lees meer op de website.

Meer weten over Schone Rivieren in Gelderland? Neem contact op met Eveline Vink van IVN Gelderland: e.vink@ivn.nl .