Doe mee!

De rol van IVN, KNNV en tuinambassadeurs

Als IVN’er, KNNV’er of tuinambassadeur is het jouw missie om samen met de gemeente een lokale Steenbreek campagne op te zetten en om inwoners te stimuleren om hun tuin te vergroenen.

Een IVN’er, KNNV’er of tuinambassadeur die betrokken is bij een lokale Steenbreek campagne:

Elke gemeente vraagt om andere aanpak. Op deze website vind je praktische tools en tips om als IVN of KNNV vrijwilliger in jouw gemeente met Steenbreek aan de slag te gaan.

Aan de slag met Operatie Steenbreek!

Met de volgende vier stappen zet je Steenbreek in jouw gemeente op de kaart.

STAP 1: Zoek de samenwerking en bouw een coalitie

Samenwerking met de gemeente
Gemeenten sluiten zich aan bij Stichting Steenbreek. Leden van IVN en KNNV, Tuinambassadeurs en/of andere groene vrijwilligers ondersteunen de gemeente bij deze campagne. Voor vrijwilligersorganisaties is het de kunst om een goede werkverhouding te vinden met de gemeente. Wanneer je als KNNV- of IVN afdeling, als groene vrijwilliger of Tuinambassadeur enthousiast bent om aan de slag te gaan met Steenbreek is het verstandig om stil te staan bij je rol in dit proces. In iedere gemeente is de betrokkenheid van professionals namelijk anders georganiseerd. Dit heeft voor- en nadelen.

Goede voorbeelden zijn te vinden in bijvoorbeeld Den Haag en Leiden. Meer informatie over het vormgeven van samenwerkingen vind je in deze presentatie.

Coalitie bouwen
Naast de samenwerking met de gemeente, is het ook zinvol om met andere partijen samen te werken. Zoals met groene organisaties, maar ook door samen te werken met organisaties uit andere sectoren (welzijn, water, gemeente, wonen, hoveniers/tuincentrum) kun je expertises bundelen, nieuwe doelgroepen bereiken en je bereik vergroten. Stel jezelf de volgende vragen:

 

STAP 2: Kies je doelgroep

Een belangrijke stap bij het ontwikkelen van een actie, activiteit of cursus is het bepalen van de doelgroep.

Tuintypes
Een handig hulpmiddel daarbij is de indeling van ‘tuintypes’ op basis van kleur. In onderstaande afbeelding zie je welke tuintypes er zijn en hoe zij hun tuin zien. Rode tuintypes hebben weinig binding met hun tuin: hun tuin is dan ook vaak volledig betegeld. Gele tuintypes vinden dat een tuin erbij hoort en zien het als een sociale verplichting en noodzakelijk kwaad. Voor blauwe en groene tuintypes staat een tuin juist gelijk aan ontspanning en genieten.

Dit geeft handvatten bij het kiezen van je doelgroep. De blauwe en groene tuintypes, die de tuin gebruiken als visitekaartje, rustplek of verblijfsruimte, zijn gemakkelijker te bereiken dan de rode tuintypes. Bij de rode tuintypes zijn echter grotere stappen te behalen.

Je kunt ervoor kiezen om je te richten op één doelgroep (of kleur) in je gemeente. Je kunt ook op wijkniveau kijken: Op welke wijk wil je je richten en welke tuintypes wonen daar?

Benieuwd welk tuintype jij bent? Doe hier de tuintest! Ook leuk om in je gemeente te verspreiden. Meer inzicht in de motivaties en achtergronden van tuinbezitters? Lees Tussen Grijs en Groen van het SCP (2016).

steenbreekFiguur: Tuintypes op basis van kleur 

Redenen voor het niet vergroenen van tuinen – tips voor de praktijk
De scriptie van Sara Reijnders geeft inzicht in de redenen die mensen hebben voor het niet vergroenen van de tuin. Zij heeft hierbij specifiek gekeken naar de groep tuineigenaren die een grijze tuin heeft, maar eigenlijk een groenere tuin wil.

Uit haar onderzoek blijkt dat er veel verschillende en meerdere redenen zijn voor het niet vergroenen van de tuin. Opvallend is dat veel mensen de perceptie hebben dat verharding nodig is voor de manier waarop zij de tuin willen gebruiken.
Lees hier haar samenvatting voor de praktijk.

STAP 3: Organiseer een actie of activiteit

Een belangrijk onderdeel van Steenbreek is het organiseren van acties en activiteiten om bewoners enthousiast te maken over particulier groen. Voorbeelden van acties en activiteiten die je kunt organiseren zijn: een lezing, een excursie, tuin adviesgesprekken of een tuincursus.

Organiseer een workshop “Een levende tuin maak je zelf”

KNNV geeft 13 tips voor activiteiten die je kunt organiseren in het kader van Operatie Steenbreek.
Op de Inspiratiedag Operatie Steenbreek kwamen aanbevelingen naar voren om van je actie of activiteit een succes te maken:

Aanbeveling 1: Sluit aan bij de actualiteit

Aanbeveling 2: Geef praktisch, concreet en haalbaar advies

Aanbeveling 3: Beinvloed de sociale norm

Download de complimentenkaart hier

STAP 4: Promoot je actie of activiteit

Je weet wie je doelgroep is én met welke actie of activiteit je hen wilt bereiken. De volgende stap is om je actie of activiteit te promoten en zichtbaar te maken. In deze presentatie lees je meer over communicatie. In onderstaande IVN factsheets vind je praktische tips over het invullen van je communicatie.

Hoe kom ik in de krant
Algemene tips social media
Facebook Tips
Twitter Tips
Handleiding opzetten Facebook pagina
Handleiding opzetten Twitter account
Handleiding MailChimp

Een aantal algemene tips: