Tiny Forest voor gemeenten

IVN werkt al vanaf het begin samen met verschillende gemeenten. Het is ook mogelijk om met gemeenten samen met IVN één of meerdere Tiny Forests aanleggen. Werk je bij een gemeente en heb je interesse in een Tiny Forest? Lees dan snel verder.

Een Tiny Forest in de openbare ruimte, is een samenwerking tussen een initiatiefnemer, een gemeente en een basisschool. Gemeenten spelen een sleutelrol in het Tiny Forest-programma. Met het zoeken naar geschikte locaties, een uitgebreid netwerk, interne afstemming het dragen van de verantwoordelijkheid voor het beheer van de minibossen.

Succesverhaal: Tiny Forest in Weert

Geert Gabriëls, wethouder bij de gemeente Weert, vertelt over de Tiny Forests in zijn gemeente.

Ook in gemeente De Ronde Venen reageert wethouder Kiki Hagen (groen)  enthousiast over het feit dat De Ronde Venen Tiny Forests krijgt. ,,Fantastisch nieuws! Een minibos draagt een steentje bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het is door de verschillende bomen een prettige leefomgeving voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Daarnaast is het ook een plek waar kinderen in contact komen met en leren over de natuur. Dat willen wij natuurlijk graag in onze gemeente!’’

Wat bieden wij gemeenten?

 • Begeleiding door een IVN-projectleider, die samen met buurt en school het beproefde Tiny Forest stappenplan (download) per bos doorloopt.
 • Begeleiding van de scholen in jouw gemeente om het Tiny Forest te gebruiken voor natuureducatie en buitenles volgens het stappenplan voor scholen (download).
 • Inzet van het netwerk ten behoeve van de werving van vrijwilligers;
 • Communicatie over het project ten behoeve van PR, werving en kennisdeling via IVN-kanalen zoals website, social media en nieuwsbrieven.
 • Begeleiding bij het opstellen van een beheerplan met gemeente, buurtbewoners en gemeente. Dit plan regelt en waarborgt de instandhouding van het Tiny Forest voor een periode van ten minste tien jaar na de aanleg. IVN helpt bij het opstellen van het beheerplan (download), maar is geen onderdeel van de uitvoering.
 • Een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid.
 • Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Environmental Research naar de bijdrage van een Tiny Forest aan biodiversiteit, tegengaan hittestress, waterberging en CO2-opslag.
 • Hulp bij het vinden van een geschikte hovenier. Alle komende Tiny Forests worden aangelegd door IVN-opgeleide Tiny Forest hoveniers;
 • Jouw gemeente wordt onderdeel van de landelijke Tiny Forest beweging en leernetwerk partnergemeenten.

Wat vragen wij van de gemeente?

 • Een projectleider als vast aanspreekpunt (indicatie 2 uur per week) die de randvoorwaarden voor één of meerdere Tiny Forests regelt (vergunning, beleid, beheer, bestemmingsplan et cetera).
 • Waar nodig andere medewerkers beschikbaar te stellen die nodig zijn voor de realisatie van een Tiny Forest.
 • Zich inspannen om samen met de initiatiefnemers, scholen en IVN geschikte locaties Tiny Forests te vinden. De locaties voor de Tiny Forests voldoen aan de checklist Tiny Forest .
 • Eindverantwoordelijk te zijn voor het beheer van de Tiny Forests en samen met IVN, de initiatiefnemer en de school een beheerplan op te stellen voor de komende 10 jaar.
 • De Tiny Forests te verankeren in het (bomen)beleid.
 • Het netwerk beschikbaar te stellen ten behoeve van werving van vrijwilligers en scholen.
 • Over het project te communiceren ten behoeve van PR, werving en kennisdeling.
 • Bereidheid om haar kennis en ervaring te delen in netwerkbijeenkomsten met partnergemeenten.

Hoe kan ik als gemeente meedoen met Tiny Forest?

Werk je bij een gemeente, en wil je samen met IVN Tiny Forests aanleggen? IVN helpt je graag. Vul het contactformulier in en een projectleider uit jouw regio neemt contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Ja, ik wil een Tiny Forest