Amfibieën

Deze werkgroep houdt zich bezig met het inventariseren (en zo nodig beschermen) van amfibieën in de eigen omgeving.  Naar gelang de leefwijze van de verschillende amfibieën is de groep actief in het tellen ervan.

Heikikkers

De heikikkers worden geteld in de paartijd in het voorjaar als de mannetjes blauw zijn en in het water te vinden zijn bij hun vrouwtjes. Dan gaan de tellers er overdag op uit als de zon schijnt. 

Rugstreeppadden

De rugstreeppadden op de Strabrechtse heide zijn van het voorjaar tot aan de najaar nogal makkelijk te tellen, maar dan in het donker. Daarom zijn er af en toe nachttellingen, liefst met een grote groep tellers zodat we de hele hei in één keer bestrijken. 

Salamanders

Salamanders worden o.a. geteld met behulp van fuiken. Deze worden nog net voor het donker in de poelen geplaatst en ’s morgens vroeg weer eruit gehaald. 

Evacuatie

Als er grootscheepse werkzaamheden zijn op de hei waardoor er amfibieën dreigen te sneuvelen werken we samen met Staatsbosbeheer om de beestjes (rugstreeppadden, kikkers, salamanders en hagedissen) op tijd te evacueren.

Boomkikkers

De werkgroep helpt Brabants Landschap bij het herintroductieproject voor boomkikkers door geregeld te gaan inventariseren. In het voorjaar, in de paartijd, is men ’s avonds actief om roepende mannetjes te tellen. In de zomer wordt er af en toe bij mooi weer overdag gezocht naar boomkikkertjes die ondanks hun schutkleur met een beetje oefening goed te vinden zijn in het struweel rond de poelen.

Fuiken bekijken

in de fuik kijkenDe Amfibieënwerkgroep is weer op pad geweest om de inhoud van fuiken te bekijken. De fuiken worden gezet om salamanders te tellen. Op de foto bekijken wij de leden van de amfibieënwerkgroep de salamanders in één van de poelen op de Strabrechtse Heide. We hadden een mooie vangst met veel kleine watersalamanders en alpenwatersalamanders. Deze soorten zijn weer teruggekeerd naar hun voortplantingswater.

De werkgroep

De werkgroep bestaat nog niet zo lang en is nog kennis aan het opbouwen, o.a. door samenwerking met deskundigen van Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de poelenwerkgroep van Eindhoven

Wie eens een keertje mee wil gaan (je komt op de mooiste plekjes van je omgeving!) kan contact opnemen met één van de

Contactpersonen

Eelco Hoogendam tel. 040-226 6428
Minke Greve-Stuart tel. 040-262 3237                                                                     e-mail: amfibieen@ivnheezeleende.nl

Brochure
heeze-leende_brochure_werkgroep_amfibieen.pdf