ANBI gegevens 2016

Situatie 2016:

Naam afdeling: Afdeling Almere van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, ook bekend als: IVN-afdeling Almere

KvK-nummer: 40656024

RSIN-nummer: 816636461

Postadres: Kemphaanstraat 1, 1358 AD  Almere

Bezoekadres: Schaapskooi, Muiderweg 8, 1351 GJ Almere

E-mail: ivnalmere@yahoo.com

Doelstelling: 

Hoofdlijn beleid

Het ontwikkelen en uitvoeren van een aanbod van natuur- en milieu educatieve activiteiten, waardoor en waarmee de bevolking in het werkgebied wordt bereikt en waarmee invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke betrokkenheid.

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Het bestuur en leden krijgen geen vergoeding voor door hen uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Door hen gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd en worden na controle door de penningmeester vergoed. Voor uitgaven groter dan € 100,- is vooraf toestemming van het bestuur noodzakelijk.

Jaarverslag 2016: Jaarverslag 2016                            

Financieel verslag 2016: Kort Financieel Verslag 2016