Lid worden

 

Lidmaatschap

Het IVN afdeling Almere heeft gewone leden, dit zijn de leden die af en toe actief willen zijn binnen de vereniging. Daarnaast zijn er huisgenootleden (voor echtgenoten en partners), jeugdleden (10 – 18 jaar) en donateurs (personen die de afdeling wel steunen maar niet actief willen zijn binnen de vereniging).

De contributie (stand 2023) bedraagt;
€ 25,00 voor leden
€ 12,00 voor huisgenootleden
€ 12,00 voor jeugdleden

Leden krijgen het landelijke kwartaalblad Mens en Natuur toegestuurd en de maandelijkse e-mail nieuwsbrief van de afdeling Almere. Ze zijn verzekerd tijdens IVN activiteiten en krijgen korting bij activiteiten.

Als je gewoon lid wilt worden kun je je aanmelden via het online aanmeldformulier. De landelijke vereniging meldt dit dan weer aan onze afdeling. De lidmaatschapskosten bedragen € 25,- per jaar.

Ja, ik word lid!

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap duurt minimaal één jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag van inschrijving tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch verlengd met één jaar.

Klik hier voor alle lidmaatschapsvoorwaarden.

Overige aanvraagformulieren

Aanvraagformulier huisgenootlid (altijd samen met gewoon lidmaatschap)

Aanvraagformulier jeugdlid (leeftijd van 10-18 jaar)