de Bostuin in 2011

In de winter 2010/2011 heeft IVN de beschikking over de tuin gekregen. Het was toen niet veel meer dan een grote open vlakte met gras. Op verzoek heeft groenaannemer Boogaard de hele tuin gefreesd. Het allerbelangrijkste van een tuin is de bodem. Het was van groot belang dat de bodem wat lucht kreeg. Dat hebben wij gerealiseerd door te (laten) freesen. Meteen daarna hebben wij een vrachtwagen compost laten bezorgen en die compost hebben wij met kruiwagens over de tuin verspreid. Pas toen dat gebeurd was zijn we begonnen met de aanleg van de plantenvakken.

foto 1: de situatie eind 2010 … een grasveld en een vervallen prieel

foto 2: we hebben een vrachtwagen compost laten bezorgen

foto 3: in maart is het rozenvak ingeplant

foto 4: juni 2011 de rozenstruiken slaan aan

foto 5: het prieel wordt herbouwd

Foto 6: Herbert, de initiatiefnemer van de IVN Bostuin.

terug naar IVN Bostuin