Statuten en Reglement

In het voorjaar 2018 zijn zowel de statuten als het reglement geheel opnieuw vastgesteld.

Statuten 2018

Reglement 2018