Bomentuin nieuws februari 2020

door Ed de la Chambre

De basis voor de IVN-bomentuin is gelegd in 2004. Dit is inmiddels zo’n 16 jaar geleden. Het hoofddoel was en is nog steeds om de Almeerder te laten zien dat er een grote variatie is aan bomen en struiken in de eigen woonomgeving waarvan de bomentuin deels een afspiegeling was.  De aard en de inrichting van de bomentuin is de laatste 10 jaar veranderd: van een meer recreatief naar een semi natuurlijk geheel.

In het bosdeel en het wat ruigere deel rondom de vlinderheuvel ligt nu veel meer de nadruk op inheemse bomen en struiken. Dit is een bewuste keuze geweest. Er is gelijktijdig ook voor gekozen dat deze veel bloemen moeten hebben zoals de sleedoorn, meidoorn en lijsterbes. Bloemen trekken weer meer insecten aan waar weer vogels op afkomen. Een soort kringloop gestimuleerd door de variatie.

Kerndeel met vrijstaande bomen en halfcirkelvormige hagen

Die variatie rond de bomentuin is veel groter dan je zou verwachten. In het kerndeel van de bomentuin (het deel met vrijstaande bomen en half cirkelvormige hagen) ligt de nadruk op rustige recreatie. Hiervan wordt zeker in de lente en de zomerveel gebruik van gemaakt door jonge ouders en grootouders met kleine kinderen. Rustig, open en toch besloten. Dit deel wordt ook  onderhouden door te maaien en de hagen twee keer per jaar te snoeien.

Bosdeel

Het hierop aansluitende bosdeel is geheel anders. Diverse soorten bomen en struiken met een bijna gesloten kruinendak. In de winter wat beschut en in de zomer duidelijk wat koeler. De grond is daar nu behoorlijk gerijpt waardoor er nu steeds minder brandnetels voorkomen. De kruidlaag met ondermeer sneeuwklokjes, aronskelk en daslook ontwikkelt zich steeds beter. Pak maar eens met de hand hier wat grond op. Je zal daar dan merken dat deze los is en dat er aardig wat bodemleven is aan te treffen. Kenmerk van dit deel is zo weinig mogelijk aan doen, dus rust in de grond. Op termijn regelt de natuur de ontwikkeling en bodemgesteldheid zelf.

Ruiger deel met wilgen

Over de hoofdsloot via de balkenbrug tref je het ruigere deel aan. De thuisbasis voor zowel, wilgen, riet, brandnetels, bosrank, reuzenberenklauw, bevers en de reeën. De opgebrachte kleigrond is rijk aan stikstof geeft voor een aantal planten en struiken enorme groeikracht. Om dit in toom te houden moet hier in de groeimaanden regelmatig het noodzakelijke beheerswerk worden uitgevoerd.

Als je door deze drie verschillende delen loopt zijn de grote verschillen en ontwikkelingen goed te volgen. Ik denk dan aan de verschillen per seizoen, de enorme groeikracht bij zowel de struiken en bomen maar ook de onkruiden. Veel wandelaars weten dit niet maar de bevers en reeën weten dit al jaren.

De kleine IVN-beheergroep kan dit ook laten zien als je interesse hiervoor hebt of nog mooier, ervaar dit eens zelf. Door zelf eens mee te helpen met het beheerswerk leer je heel veel over de mooie natuur in en rond de IVN-bomentuin. Ik vind dat de Bomentuin op de Kemphaan één van de meest gevarieerde en mooiste plekjes is van heel Almere. Ook niet onbelangrijk is dat wij goede contacten hebben met Stad & Natuur en SBB. Met elkaar zorgen wij ervoor dat het stadslandgoed De Kemphaan steeds aantrekkelijker wordt voor dagrecreanten en natuur- liefhebbers.

Kom eens kijken en ben je niet bang om je handen en schoenen eens vuil te maken neem dan eens contact op met de coordinator van de werkdagen in de IVN Bomentuin: Ed de la Chambre via email: ed.dela.chambre@12move.nl

terug naar IVN Bomentuin