Vroege Vogelbos

IVN Almere heeft haar basis in het Vroege Vogelbos.

Wat nu het Vroege Vogelbos heet is het oudste bos van Almere. Nadat in 1968 de Zuidelijke IJsselmeerpolder droog viel is kort daarna begonnen met het grootschalig inplanten van bossen. Een deel is hier in de periode 1972 – 1974 ingeplant.

Tien jaar later, in 1984, zijn er ook bomen geplant op toen nog open liggende plekken. In 1989 zijn vervolgens veel rijk bloeiende en vruchtdragende struiken geplant om vogels beschutting en voedsel te geven. Ook zijn toen boomsoorten geplant die in Almere niet zoveel voorkomen, zoals tamme kastanjes, walnoten en taxussen. In de beginjaren heette het bos ‘Beginbos’.

Dikke boom in Vroege Vogelbos met  omtrek van 6.10 meter (dec. 2017)dikke boom almere

Van Beginbos naar Vroege Vogelbos

In 1989 is een deel van het Beginbos – op initatief van de landelijke Bomenstichting – hernoemt in Vroege Vogelbos, ter gelegenheid van het – toen – tienjarig bestaan van het Vara-radioprogramma Vroege Vogels.

In het Vroege Vogelbos hebben wij nu een eigen opslagruimte bij de schaapskooi. Op deze locatie genieten wij ook van een aantal succesvolle projecten. Wij onderhouden de IVN Bostuin, leggen het Natuur-Ontdekpad aan of houden ons bezig met aanvullend natuurlijk beheer in het Vroege Vogelbos,  dit alles om een aantrekkelijker bosbeeld en om betere natuurwaarden te krijgen.

VVBmap

het Vroege Vogelbos ligt centraal in Almere, tussen Almere Haven en Almere Stad in en wordt aan de noordzijde begrenst door de A6.