Varenbeuk

In de ronding van de parkeerplaats aan de Muiderweg staat een bijzonder beuk met bladeren die sterk lijken op het blad van de eik. De boom is een langzaam groeiende boom die een dicht vertakte kroon heeft; dat is aan dit exemplaar ook goed te zien.

Het jonge boompje was ooit een decorstuk van het TV programma Vroege Vogels dat begin jaren ’90 van de vorige eeuw vanuit het Eksternest werd uitgezonden. Het boompje stond toen in een pot op tafel. Later is het boompje in de rotonde geplant en uitgegroeid tot deze prachtige boom.

Gewone beuken kunnen wel 30 meter hoog worden. Deze Varenbeuk wordt niet hoger dan 15 meter en vormt een mooie dichte kroon. In tegenstelling tot een gewoon beukenblad, valt de Varenbeuk op door decoratief, diep ingesneden blad.

Standplaats: in de parkeerlus aan de Muiderweg in Almere Haven, bij theehuis het Eksternest

tekst en foto’s: Herbert Koster