Vroege Vogelbos Vrienden

De Vroege-Vogelbos-Vrienden bestaan uit mensen die een speciale band hebben met dit bos. Dit kunnen buurtbewoners zijn maar ook IVN-ers die al meer dan 30 jaar hun thuisbasis hebben in dit bos. Ze houden zich bezig met kleinschalig aanvullend bosbeheer in het VroegeVogelbos. Dit alles om een aantrekkelijker bosbeeld en om meer en betere natuurwaarden te krijgen.

Het reguliere onderhoud van het bos is in handen van Stad & Natuur en Landschapsbeheer Flevoland; zij sturen de groenaannemer aan en een vrijwilligersgroep. De Vroege Vogelbos Vrienden stemmen hun werkzaamheden hierop af.

Werkzaamheden van de ‘vrienden’:

Wil je ook meedoen met de vrienden van het Vroege Vogelbos? Meld je aan via ivnalmere@yahoo.com en je komt op de verzendlijst zodat je op de hoogte blijft van toekomstige werkdagen (veelal op zaterdagochtend).

terug naar Vroege Vogelbos