ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. IVN-afdeling Almere heeft de ANBI status.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

• Degene die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

ANBI gegevens 2017

ANBI gegevens 2018

ANBI gegevens 2019

ANBI gegevens 2020

ANBI gegevens 2021