Moerascipres

Een Moerascipres geplant door minister Ed Nijpels

Het Vroege Vogelbos is een onderdeel van het Beginbos; het Beginbos is aangelegd in de eerste helft van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Een deel van het Beginbos is eind jaren ’80 opnieuw ingericht en kreeg de naam Vroege Vogelbos. Op 20 december 1991 plant toenmalig minister Ed Nijpels deze moerascipres ter gelegenheid van de opening van het Vroege Vogelbos. Op dezelfde dag werd een big geboren in de nabijgelegen schuur van het Eksternest, die werd Edje genoemd, vandaar de naam: Ed en Edje-boom.

De moerascipres komt van nature voor in het zuidoosten van de Verenigde Staten. In de 17de eeuw is de moerascipres geintroduceerd in Europa. Het is een geliefde sierboom vanwege zijn fraaie herfstkleur. Een bijzondere eigenschap is dat de moerascipres ’s winters zijn naalden verliest.

De boom staat net achter de IVN Bostuin.

Standplaats: net achter/naast de IVN Bostuin in het Vroege Vogelbos

tekst en foto’s: Herbert Koster