Vogels dichtbij

Een rubriek, waarin de Vogelwerkgroep Valkenswaard-Waalre een vogelsoort die in onze regio voorkomt onder de aandacht wil brengen.
Regelmatig verschijnt een nieuwe beschrijving.

Boompieper
Appelvink
Roodborsttapuit
Boomklever
Putter
Grote gele kwikstaart
Blauwborst
Kleine bonte specht
Rietgors
Torenvalk
Gekraagde roodstaart
Goudvink