Natuur in de gemeente Waalre

Rond de kerkdorpen Aalst en Waalre is mooie natuur te vinden:
Dommeldal en Loon
Omgeving Meeuwven
Tongelreepdal
Gemeentebossen
Burgemeester Ossepark

natuurgebieden Waalre met highlights

Dommeldal en Loon

Het Dommeldal is geen aaneengesloten natuurgebied. Het is opgedeeld in enkele kleinere stukken. Het zuidelijkst liggen de Elshouters, nabij het buurtschap Loon. Verder naar het noorden zijn er de Heuvelse Putten en de Hogt.

Elshouters

Lees meer

Omgeving Meeuwven

Vanuit café De Hut van Mie Pils is het Meeuwven en omgeving een geliefd wandeldoel. Rond het Meeuwven staat op veel plaatsen gagel, een beschermde plantensoort. Afwisseling van bos en heide zorgen voor een gevarieerde wandeling.

Meeuwven

Lees meer

Tongelreepdal

Na het Valkenswaardse gedeelte is onlangs ook het Waalrese gedeelte van de Tongelreep opgeknapt. Hier en daar oogt de beekloop nog wat kaal, maar dat zal snel veranderen.

Tongelreepdal Waalre

Lees meer

Gemeentebossen

In de gemeentelijke bossen ten oosten van het kerkdorp Waalre liggen verschillende mooie vennen. De natuurwerkgroep Waalre zet zich jaarlijks in om de vennen open te houden. Van Valkenswaard naar Eindhoven loopt een fietspad over het Oude Spoorbaantracé.

Molenven Waalre

Lees meer

Burgemeester Ossepark

Precies tussen de kerkdorpen Aalst en Waalre ligt het Burgemeester Ossepark. Ook het gemeentehuis ligt in dit park. De twee vennen in het park zijn heel verschillend van aard. Het ven achter het gemeentehuis lijkt het meest op een natuurlijk ven. Het ven waaraan vakantiehuis Het Wolders Ven ligt, wordt in droge perioden vanuit de waterleiding bijgevuld.

Burgemeester Ossepark

Lees meer