Natuurproject

Met ingang van 2024 komt er in ons werkgebied ander natuureducatie-aanbod voor scholen. Zie nieuwsbericht.

Het IVN Valkenswaard-Waalre heeft 8 interactieve natuurtentoonstellingen voor de basisschool ontworpen. Deze staan in de regio ook bekend onder de noemer ‘scholenproject’ of ‘natuurproject’.

Hulpouders uit de klassen zorgen voor de begeleiding. Na een inleidende Powerpointserie gaan de kinderen aan de slag op 5 posten. Er wordt verteld, er zijn proefjes en demonstraties, en natuurlijk zijn er ook werkbladen en spelletjes. Voor elk project zijn er PDF-bestanden waarin elke post uitgebreid belicht wordt. Begeleiders die helpen bij een klassenbezoek kunnen zich hiermee voorbereiden.

Is de klas op bezoek geweest? Voor groep 5 t/m 8 bieden wij als naverwerking een quiz aan. Mail naar ivn.vawa.internet@gmail.com voor meer informatie.

Alle projecten

De acht thema’s van de natuurprojecten zijn:

Zaden op reis Voorbereidingsbestanden
Wat schimmelt daar? Voorbereidingsbestanden
Kom kijken op de hei Voorbereidingsbestanden
Zoogdieren … Hoezo? Voorbereidingsbestanden
Kleur om te overleven Voorbereidingsbestanden
Het rijk van koning Eik Voorbereidingsbestanden
Vogels in vogelvlucht Voorbereidingsbestanden
Sta eens stil bij de beek

.

Te huur

Het is mogelijk om de projecten voor een bepaalde periode te huren.
Informatie hierover is te verkrijgen bij Wil Koopman, tel. 040-2017955 of e-mail wiljakoopman@onsmail.nl.