Natuurproject

Het IVN Valkenswaard-Waalre heeft 8 interactieve natuurtentoonstellingen voor de basisschool ontworpen. Deze staan in de regio ook bekend onder de noemer ‘scholenproject’ of ‘natuurproject’.

Op 15 februari 2023 is in Valkenswaard Zaden op reis feestelijk in gebruik genomen. Daarna komen van bijna alle basisscholen uit Valkenswaard en Waalre klassen op bezoek. Ook scholen van verder weg, zoals uit Westerhoven en Achel (B) komen langs. Hulpouders uit de klassen zorgen voor de begeleiding. Na een inleidende Powerpointserie gaan de kinderen aan de slag op 5 posten. Er wordt verteld, er zijn proefjes en demonstraties, en natuurlijk zijn er ook werkbladen en spelletjes.

collage zaden op reis 2023

Op Zaden op reis – voorbereiding begeleiders vind je PDF-bestanden waarin elke post uitgebreid belicht wordt. Begeleiders die helpen bij een klassenbezoek kunnen zich hiermee voorbereiden.

Is de klas op bezoek geweest? Voor groep 5 t/m 8 bieden wij als naverwerking een quiz aan. Mail naar ivn.vawa.internet@gmail.com voor meer informatie.

Voor meer informatie over een bezoek aan ‘Zaden op reis’: Marie-Louise den Boef, e-mail mldenboef@yahoo.com.

Alle projecten

De acht thema’s van de natuurprojecten zijn:

Zaden op reis Voorbereidingsbestanden
Wat schimmelt daar? Voorbereidingsbestanden
Kom kijken op de hei Voorbereidingsbestanden
Zoogdieren … Hoezo? Voorbereidingsbestanden
Kleur om te overleven Voorbereidingsbestanden
Het rijk van koning Eik Voorbereidingsbestanden
Vogels in vogelvlucht Voorbereidingsbestanden
Sta eens stil bij de beek

.

Te huur

Het is mogelijk om de projecten die niet zijn opgesteld in het eigen gebouw voor een bepaalde periode te huren.
Informatie hierover is te verkrijgen bij Wil Koopman, tel. 040-2017955 of e-mail wiljakoopman@onsmail.nl.